Hjemmesiden www.medicinmedfornuft.dk er lukket.

Du henvises til Indsatser for Rationel Farmakoterapi i Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi