Naturlægemidler – Vigtig viden om naturlægemidler og kosttilskud


Begreberne naturlægemidler, naturmedicin og urtemedicin bruges i daglig tale om midler, som kommer fra naturen. Tidligere var der ikke en skelnen mellem begreberne. Det skyldes, at der ikke blev stillet krav til effekt eller sikkerhed. I dag er der 2 kategorier nemlig kosttilskud og naturlægemidler. 

Hvad er kosttilskud?

Kosttilskud er ikke lægemidler. Der er ingen særlige krav til virkning og kvalitet af kosttilskud. Det er også ulovligt at give udtryk for, at et kosttilskud har en virkning på sygdom.

Hvad er naturlægemidler? 

Naturlægemidler er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at behandle lettere sygdomme og symptomer. Det er i de tilfælde, hvor du ikke har brug for en læge. Der er derfor krav til naturlægemidlers virkning og kvalitet. Naturlægemidler har altid et MT-nummer på pakken. På den måde kan du skelne naturlægemidler fra kosttilskud. 

I Danmark er det ikke tilladt at give naturlægemidler som indsprøjtninger. 

Hvordan fremstilles naturlægemidler?

Naturlægemidler er typisk fremstillet af udtræk fra planter eller af pulveriserede plantedele. Men de kan også stamme fra dyre- eller mineralriget. Det gør fx fiskeolie. Det specielle ved naturlægemidler er, at stofferne ofte bruges i stort set samme koncentrationer, som de optræder med i naturen. 

Hvilke krav stiller myndighederne til naturlægemidler?

Naturlægemidler skal ikke testes videnskabeligt på mennesker eller dyr, inden de bliver godkendt. Producenterne af naturlægemidler kan nøjes med at dokumentere medicinens virkning ved at henvise til viden om lægeplanter i anerkendt faglitteratur inden for området. Den viden bygger ikke altid på kontrollerede undersøgelser. Det vil sige egentlige videnskabelige undersøgelser. 

Der findes dog videnskabelige undersøgelser for visse naturlægemidler. Der er således ikke altid den samme dokumentation for virkning og sikkerhed for naturlægemidler som for almindelig medicin. Derfor kan du heller ikke være lige så sikker på at opnå den ønskede virkning. 

Hvad er forskellen mellem naturlægemidler og almindelig medicin?

Selv om meget almindelig medicin også stammer fra naturen, er den ofte ændret kemisk. Ellers indeholder den en større mængde virksomme stoffer end naturlægemidler gør. Derudover er der som sagt en bedre dokumentation for, at almindelig medicin virker.

Hvor kan jeg købe naturlægemidler?

På apoteket og i detailhandlen. Det vil sige, at du ikke skal bruge en recept. Nogen gange er det dog en god idé at spørge din læge eller apoteket til råds, hvis du tager medicin i forvejen. 

Hvad kan der ske, hvis jeg tager både naturlægemidler og anden medicin?

Det kan være farligt at blande naturlægemidler og almindelig medicin. Det skyldes, at naturlægemidler kan nedsætte eller forstærke medicinens virkning. Det gælder især midler med perikon, som bliver brugt mod tristhed og modløshed. Perikon kan tilsyneladende svække virkningen af blodfortyndende medicin og p-piller. Det kan også være farligt at tage perikon, hvis du i forvejen får antidepressiv medicin. 

Du bør altid tale med din læge, før du begynder at bruge et naturlægemiddel, hvis du tage medicin i forvejen.

Er naturlægemidler spild af penge?

Kravene til dokumentationen ikke er så høje som til almindelig medicin. Derfor er der ikke samme sikkerhed for virkning som ved almindelig medicin. Nogle mennesker vil opleve en effekt, og andre vil ikke. Til gengæld risikerer du som regel kun få og lette bivirkninger med naturlægemidler. 

Kan jeg få tilskud til naturlægemidler?

Nej, du får normalt ikke tilskud til naturlægemidler. Derfor skal du betale den fulde pris selv. 

Naturlægemidler med den bedste videnskabelige dokumentation?

De følgende er eksempler på naturlægemidler, der har en vis sikkerhed for virkningen:

  • Perikon mod tristhed og nedtrykthed, uden at der er tale om en egentlig depression.
  • Fiskeolier til at nedsætte et forhøjet indhold af fedtindhold (triglycerider) i blodet. Det er i tilfælde af en diæt, hvor en anden medicinsk behandling ikke er nødvendig. De kan også bruges til at lindre ømhed ved betændelse i leddene. 
  • Hvidløg til at forebygge og behandle et lettere forhøjet indhold af kolesterol og fedt i blodet ved en diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er nødvendig.
  • Baldrian eller valeriane til uro og søvnbesvær.
  • Ginkgo Biloba til længerevarende hukommelses- og koncentrationsbesvær, træthed hos ældre mennesker hvor lægen har udelukket andre årsager, længerevarende svimmelhed og susen i ørene hos ældre mennesker, tendens til kolde hænder og fødder samt smerter i benene ved gang. Det er smerter, som skyldes dårlig blodforsyning.

Kan jeg få naturlægemidler i alle mulige former? 

Nej, naturlægemidler må kun eksistere i former, du enten kan:

  • indtage gennem munden (fx tabletter, kapsler og miksturer)
  • bruge på huden 
  • bruge på slimhinder (fx næsedråber, sugetabletter og mælkesyrebakterier til skeden).

Får jeg en indlægsseddel, når jeg køber naturlægemidler?

Ja, den er et lovkrav. Her kan du fx læse, om der er nogen risiko ved at tage naturlægemidler. Er der en risiko, er det en god idé, at du taler med din læge, inden du begynder at tage medicinen. 

Du kan læse mere om alternativ behandling hos Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling.

Seneste artikler