Byetta – Receptpligtig medicin til behandling af type 2-diabetes


Hvad er Byetta

Byetta er en injektionsvæske til behandling af type 2-diabetes. Medicinen skal indsprøjtes i kroppen på samme måde som insulin. Dosis er 10 mikrogram 2 gange dagligt, under huden et kvarter før morgen- og aftensmåltidet.

Byetta virker ved at efterligne et stof, der hedder GLP-1. GLP-1 dannes naturligt i tarmen, når man spiser, og får kroppen til at danne mere insulin og mindre glukose (sukker). Normalt nedbrydes GLP-1 af enzymet DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4), men Byetta kan ikke nedbrydes af enzymet. Dette giver en længere virkningsvarighed af insulinen i kroppen, og på den måde sænkes blodsukkeret.  Ligeledes forlænges den tid, det tager for mad og medicin at passere mavesækken og dermed nedsættes appetitten. 

Byetta er beregnet til behandling af personer med type 2-diabetes, som ikke har nået et tilpas lavt blodsukker, selvom de er i behandling med blodsukkersænkende medicin af typen metformin (fx Glucophage eller Orabet) og evt. et såkaldt sulfonylurinstof (fx Daonil, Amaryl eller Diamicron).

Recept eller håndkøb

Byetta fås kun på recept.

Byetta er bedre end medicin uden aktivt stof (placebo) til at sænke HbA1c (”sladre”blodsukkeret) når man giver det til personer, der i forvejen er i behandling med metformin, sulfonylurinstof, glitazoner (Avandia eller Actos) eller flere af disse samtidig.

Byetta er ikke dårligere end insulinanalogerne (Lantus og NovoMix) til at sænke HbA1c. I gennemsnit sænkes HbA1c med ca. 1 % efter et halvt til et helt års behandling. Udsvingene i blodsukkeret i forbindelse med måltiderne var ikke så store hos de, der fik Byetta. Omvendt var fasteblodsukkeret lavere hos dem, der fik insulinanalog.

Byetta ser ud til at have en positiv indflydelse på kropsvægten. De patienter der blev behandlet med Byetta tabte i gennemsnit 2,5 kg, hvorimod de patienter der fik insulinanalog tog 2 – 3 kg på i samme periode. 

Man ved endnu ikke, om Byetta påvirker risikoen for følgesygdomme til diabetes (fx øjenpåvirkning, og nyrepåvirkning) og om dødeligheden mindskes, når man bruger Byetta.

Ca. hver tiende patient gik ud af undersøgelserne, fordi de fik bivirkninger, de ikke kunne holde ud. De bivirkninger de fleste fik, var 

  • kvalme (det fik næsten halvdelen) 
  • opkastninger
  • diarré 
  • mavesmerter 
  • forstoppelse. 

Hos mange aftog kvalmen af sig selv med tiden. Nogle blev også svimle og nervøse. Hvis man begynder med en lavere dosis den første måned af behandlingen, er risikoen for bivirkninger lavere. 

Når man samtidig tager medicin af typen sulfonylurinstof, er risikoen for at få hypoglykæmi (for lavt blodsukker) lidt større ved samtidig brug af Byetta. Men hvis dosis af sulfonylurinstoffet sættes ned, bliver risikoen mindre. Byetta giver ikke større risiko for at få hypoglykæmi end insulinanalogerne eller metformin.

Hos ca. halvdelen af patienterne der fik Byetta, kunne man måle små mængder antistof i blodet. Man mener dog ikke, at antistofferne har nogen betydning, men fremtidige undersøgelser skal slå dette helt fast.

Fordi Byetta kan påvirke tiden inden medicin når gennem mavesækken, anbefaler man, at medicin der skal sluges, tages mindst 1 time før eller 4 timer efter indsprøjtningen.

Byetta kan være en mulighed for overvægtige personer med type 2-diabetes, der ikke har kunnet nå ned på et tilstrækkeligt lavt blodsukker ved hjælp af diæt og motion og samtidig behandling med metformin og/eller et sulfonylurinstof. Personerne skal være indstillet på at stikke sig selv 2 gange om dagen.

Gældende priser kan ses på www.medicinpriser.dk.

Seneste artikler