Ordbog – Forstå de forskellige lægefaglige udtryk og ord


3-kammerartrose 
En betegnelse ved knæledsartrose (gigt i knæet). Der er tre anatomiske regioner i knæleddet. Ved 3-kammerartrose er der forandringer i alle 3 regioner

Abdomen
Lægefagligt ord for mave. Fx er abdominalsmerter det samme som mavesmerter.

Absence

Bevidsthedstab (åndsfravær) der kan opstå under et epileptisk anfald af typen “petit mal”. 

Absorption
Optagelse af stof igennem kroppens slimhinder. Det er for eksempel vigtigt at tabletter absorberes fra mave-tarm kanalen, så medicinen kan komme ud til blodet og videre til virkningsstedet.

Abstinenser
Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan være svedeture, kvalme, rastløshed og uro.

ACE-hæmmere 
Angiotensin-converting-enzyme-hæmmere er en gruppe lægemidler, som de sidste 20 år har været brugt til at sænke blodtrykket. Blodtrykssænkningen sker igennem en hæmmende effekt på det enzym, som danner det karsammentrækkende stof angiotensin II. Når denne karsammmentrækkende effekt modvirkes, udvides karene, så blodet kan løbe igennem med et mindre tryk. Undersøgelser har endvidere vist, at ACE-hæmmere også har beskyttende virkning på hjerte og nyre. Som med al anden medicin, kan ACE-hæmmere virke uhensigtsmæssigt, når det tages sammen med anden medicin. Forsigtighed skal især udvises ved samtidig brug af nogle typer af vandrivende medicin, gigt- og smertestillere, antidiabetika samt lithiumcarbonat.

Acidose
Tilstand hvor blodets surhedsgrad er forhøjet (nedsat pH-værdi). Vi skelner mellem respiratorisk- og metabolisk acidose. Respiratorisk acidose opstår, når udskillelsen af kuldioxid igennem lungerne er dårlig. Metabolisk acidose kan fx skyldes dårlig reguleret diabetes (sukkersyge). Modsat alkalose/baseose. 


Adipositas

Adipositas betyder fedme, svær overvægt. Du er overvægtig, hvis dit kropsmasse-index, kaldet BMI, ligger på 25 eller derover.

Adipositas rebound
Betegnelse for at tage på i vægt efter at have tabt sig. 


Adipøs
Overvægtig eller fed. Se “Adipositas”.

Additiv
En øget (additiv) virkning af medicin betyder, at virkningen af to stoffer bliver større, når stofferne kombineres.Afasi
Tab af evne til at tale eller opfatte tale, oftest som følge af blodprop i hjernen.

Afferent
Afferent betyder “føre til”. Ordet bruges til at beskrive årer eller nerver, der fører blod eller nerveimpulser mod et organ. Det kan fx være hjertet eller det centrale nervesystem. Modsat efferent som betyder “føre fra”.  


Agitation 
En tilstand af uro og rastløshed. Agitation kan forekomme som en bivirkning til nogle typer medicin, f.eks. medicin mod depression.

Agonist
Medicin og andre fysiologisk aktive stoffer som udøver en stimulerende virkning på en receptor. Modsat antagonsister. 


Akatisi (Akathisia)
Et syndrom, der er karakteriseret ved konstant uro, oftest i benene. Akatisi kan være en bivirkning, f.eks. ved brug af antipsykotika, der bruges til behandling af f.eks. skizofreni og mani.

Alkalose (også baseose) 
Tilstand hvor blodets surhedsgrad (pH-værdi) er forøget. Vi skelner mellem respiratorisk- og metabolisk alkalose/baseose. Respiratorisk alkalose/baseose skyldes en øget udskillelse af kuldioxid gennem lungerne. Det kan opstå ved fx hyperventilation. Metabolisk alkalose/baseose bliver fremkaldt ved tab af syre. Det kan fx være efter opkastning. Modsat acidose.


Allergen
Et Stof der kan udløse allergi, fordi det reagerer med særligt modtagelige stoffer i kroppens immunforsvar (antistoffer). Græspollen og dyrehår er eksempler på typiske allergener. 


Alopeci
Hårtab
Allogen
Det vil sige, som stammer fra en anden person. Bruges eksempelvis om knoglemarvstransplantation, hvor patienten modtager stamceller fra en egnet doner fx et familiemedlem. Modsat autolog. Aminosyrer
Aminosyrer er kroppens “byggesten”, og de er indbygget i vores proteiner. De er organiske forbindelser, som rent kemisk både har en amino-gruppe og en carboxylgruppe. Der findes 20 forskellige naturligt forekommende aminosyrer. Derudover findes der flere frie aminosyrer. De er ikke bestanddele af proteiner. Aminosyrer benyttes til at opretholde alle kroppens funktioner. Eksempler på aminosyrer er arginin, lysin og tryptofan. 


Anafylaksi (anaphylaxia):
Oftest en tilstand, der er forårsaget af immunreaktion (immunreaktionstype 1). Immunreaktionen fremkaldes ved indånding eller indsprøjtning af antigener fra f.eks. dyr eller planter. Dette medfører en allergisk reaktion, der kan være dødelig, hvis den ikke behandles.


Analgetika
Smertestillende medicin. 


Analog
Tilsvarende. Om medicin bruges det, når to eller flere virksomme stoffer ligner hinanden på virkning og bivirkning, men ikke er identiske. 


Analog medicin
Analog medicin er typer af medicin, som ligner hinanden rent kemisk og har en ensartet virkning i kroppen. De kan bruges mod lidt forskellige sygdomme og symptomer. Dog har de som regel én sygdom eller et symptom, som de er lige gode til at behandle. Et eksempel på analoge typer af medicin er NSAID-gruppen (midler mod gigt og smerter). Analog medicin adskiller sig fra synonym medicin, som har nøjagtigt samme indholdsstof. 


Anastomose

Forbindelse mellem to tidligere ikke forbundne organer f.eks. blodkar. 


Aneurismatisk knoglecyste
Karmisdannelse som resulterer i et blodfyldt hulrum i en knogle. 


Angina pectoris
Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertet (kranspulsåreforsnævring).

Antagonist
Medicin og andre fysiologiske stoffer som bindes til en receptor uden at udløse nogen direkte virkning. Medicinantagonister kan derved ophæve virkningen af andre stoffer. Samtidig kan en antagonist dog godt medføre en medicinsk virkning, hvis man ønsker at hæmme fjernelsen af et bestemt stof i kroppen. For eksempel er visse typer medicin mod depression en antagonist for stoffet serotonin. Modsat agonist.


Antelateral
Antelateral kommer af ante, der betyder ”foran” og lateral, der betyder ”siden”. Bruges til at beskrive et bestemt sted på kroppen.Antieksudativ
Som hæmmer væskeudskillelse.

Antibiotika 
Medicin til behandling af infektioner, som er betændelsestilstande der opstår på grund af bakterier. Det mest brugte antibiotikum er penicillin. Læs mere om antibiotika.  


Antihistamin
En gruppe medicinske stoffer, der modvirker kroppens frigivelse af stoffet histamin, bl.a. ved allergi og astma. Herved kommer histamin til at spille en meget mindre rolle. Det belønner kroppen ved, at øjnene klør mindre, næsten løber mindre, og at der bliver pause i nyseturene.


Antikolinerg virkning
Modvirker overførslen af nerveimpulser, som styres af stoffet acetylcholin. Flere lægemidler virker ved at blokere virkningen af acetylcholin, fx i behandling af allergi.


Antioxidanter
Naturlige eller syntetiske stoffer, der findes i grøntsager og frugt eller fremstilles i laboratorier. Ofte et almindeligt vitamin eller mineral, der i ekstra store doser får såkaldt antioxidant effekt. Antioxidanter har fået deres navn på grund af deres kemiske struktur. Den giver dem en evne til at opfange den type potentielt skadelige stoffer, som hedder “frie radikaler”. En teori går på, at antioxidanter kan mindske de skadelige effekter af rygning, luftforurening og stress. Dermed kan de nedsætte risikoen for sygdom, bl.a. kræft. I dag har større lodtrækningsforsøg vist, at antioxidanter enten ikke virker, eller endda kan være skadelige for kroppen. 

I modsætning til lodtrækningsforsøgene med isolerede stoffer (som fx betakaroten og E-vitamin), peger flere befolkningsundersøgelser på, at et højt indtag af frugt og grøntsager kan nedsætte risikoen for kræft. Det er som hovedregel kun særlige grupper som fx nyfødte, gravide og ældre, der har brug for større doser af enkelte vitaminer og mineraler på pilleform. Ellers er langt de fleste dækket ind ved at spise en almindelig, naturlig og varieret kost.  


Antipsykotika
En type medicin der hører til gruppen af psykofarmaka, som er medicin mod lidelser i centralnervesystemet. Antipsykotika virker mod hallucinationer, vrangforestillinger, usammenhængende tankevirksomhed og mani. 


Antipyretisk
Som virker dæmpende på feber.

Antiseptika
Stof der dræber eller hæmmer bakterievækst. Antiseptika bruges til rensning af sår, da det virker på mange forskellige bakterier. Klorhexidin og brintoverilte er eksempler på antiseptika.


Apopleksi
Slagtilfælde, det vil sige blodprop eller blødning i hjernen.


Arkolyse
Skred eller brud i en af ryghvirvlernes hvirvelbuer. Tilstanden kan være medfødt. Arkolyse giver ikke altid smerter. 


Arteriovenosae: 
Netværk af små blodkar (både arterier og vener)


Arthritis
Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.


Atrieflimmer
Hurtig, meget uregelmæssig puls.


Arthrosis
Slidgigt


Astma
Lungesygdom med kronisk betændelse (inflammation) i luftrørene. Viser sig ved anfaldsvis åndenød, hoste og hvæsende vejrtrækning. Fra græsk og betyder “åndenød”.

Asteni
Sygelig træthed som kan være en bivirkning ved nogle former for medicin. 


Ataxi
Manglende koordinering af bevægelser. Det vil sige, at du rammer forkert og fx peger på din kind, hvis det var næsen, du ville ramme. Stammer fra græsk “uorden”, mangel på disciplin.  


ATC
System, der inddeler medicin til mennesker i nogle grupper alt efter, hvor i kroppen den virker. ATC består af 14 hovedgrupper samt en hel del flere undergrupper. Vi taler om ATC-grupper eller ATC-koder for medicinen. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) styrer systemet. 


Aterotrombotisk kardiovaskulær sygdom:
Hjerte-kar-sygdom med blodpropper, som skyldes fedt-forkalkning af årerne. Er pt. den yppigste dødsårsag i Danmark og direkte relateret til forhøjede LDL- og total-kolesterol-værdier.


Autoimmune sygdomme 
Sygdomme, hvor immunforsvaret angriber kroppens egne celler. Angrebene kan være rettet mod et enkelt organ eller mod hele kroppen. Det er generelt meget svært at behandle autoimmune sygdomme. Det skyldes, at det er kroppens eget forsvar, der er sygt. AIDS og sklerose er eksempler på autoimmune sygdomme. 


Autokrin
Tillægsord for en celles afgivelse af stof (fx et hormom) som skal påvirke cellen selv. 


Autolog
Det vil sige, som stammer fra “personen selv”. Bruges eksempelvis om knoglemarvstransplantation. Her bliver væv taget ud fra en patient for at blive opbevaret eller behandlet. Herefter bliver det sat tilbage igen. Modsat allogen


B


Baseose (også alkalose)
Tilstand hvor blodets pH-værdi er forøget. Vi skelner mellem respiratorisk- og metabolisk alkalose/baseose. Respiratorisk alkalose/baseose skyldes en øget udskillelse af kuldioxid gennem lungerne. Tilstanden kan opstå ved fx hyperventilation. Metabolisk alkalose/baseose fremkaldes ved tab af syre. Det kan fx være efter opkastning. Modsat acidose. 


Benzodiazepiner

Medicintype som virker mod søvnløshed og angstanfald. Medicin som Valium, Stesolid og Rohypnol er benzodiazepiner. Der findes i alt 15 forskellige benzodiazepiner i Danmark, som sælges under 50 forskellige produktnavne. 
Benzodiazepiner bør kun bruges i en kortere periode, da de efter længere tids brug aftager i virkning og samtidig er stærkt vanedannende. Læs mere om benzodiazepiner her.


Betablokker
En betablokker er en form for hjertemedicin, der virker ved at sætte sig på kroppens såkaldte beta-receptorer. Herved hindrer den, at kroppens egne transmitterstoffer (her fx adrenalin) kan virke på receptorerne. Medicinen bruges bl.a. ved uregelmæssig hjerterytme, højt blodtryk, migræne, hjertesvigt og andre hjertelidelser.  


Bevægeapparat
Bevægeapparatet omfatter de dele af kroppen, der gør, at du kan bevæge dig. De vil sige knogler, sener og muskler. Et led er en samling mellem to eller flere knogler, der er hæftet sammen med sener og muskler. Forskellige led tillader forskellig slags bevægelse. Fx er skulder-leddet et kugleled, hvilket betyder, at du kan bevæge din arm i mange retninger, mens knæ-leddet er et hængselled, der kun kan bøjes i én retning. 


Benign
Godartet. Bruges eksempelvis om kræftsvulster. Modsat malign. 


Binyrebarkhormon
Hormoner udskilt fra binyrebarken, som er det yderste lag af binyrerne. Her produceres vigtige steroidhormoner som glukokortikoider (fx cortisol) og mineralkortikoider (fx aldosteron). 

Bivirkning
Alle de uønskede virkninger, medicin har. Læs mere om bivirkninger.  


Biotilgængelighed
Den mængde stof (f.eks. virksom medicin), der optages i organismen i forhold til den mængde stof, der indtages. Mange stoffer har lav biotilgængelighed, fordi en stor del af stoffet ødelægges af kroppens egne mekanismer, f.eks. fordøjelseskanalen. Biotilgængelighed bruges derfor til at beskrive et stofs evne til at nå frem til virkningsstedet.

Bioækvivalens
Begreb, som bruges til at sammenligne effekten af to typer medicin med samme aktive indholdsstof. En ny medicin med et kendt indholdsstof bliver ofte godkendt af Lægemiddelstyrelsen ved henvisning til bioækvivalens. Det skyldes, at to slags medicin, som er bioækvivalente – i de rigtige doser – optages lige hurtigt og på samme måde i kroppen. Pinex og Panodil er eksempler på medicin, som er bioækvivalente, fordi de begge har paracetamol som aktivt indholdsstof.


Bipolar
Kaldes også bipolær og bruges blandt andet om stemningstilstande, der skifter mellem yderligheder. Begrebet indgår fx i sygdommen bipolar affektiv sindslidelse, som medfører, at man føler sig opstemt og nedtrykt på skift (tidligere kaldet maniodepressiv psykose). 


Blodsukker/blodglukose
Indholdet af sukker (glukose) i blodet. Værdien angiver en koncentration i mmol/L. En rask fastende person har en blodglukose koncentration mellem 3-7 mmol/L.  


Bradykardi 
Bradykardi eller bradycardia betyder, at du kan opleve langsom hjertevirksomhed og deraf langsom puls.


Bronkier
Luftrør. 


Bronkospasme
Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald eller åndenød pga. sammentrækning af luftvejene.


C


Cave:
Latinsk og betyder ”at undgå”. Udtrykket bruges ofte i journaler, når der for eksempel skal tages hensyn til en allergi overfor et bestemt lægemiddel.  Cerebral arteritis/okklusion
Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen.


Cerebri
Hjernen

CHMP
Committee for Medicinal Products for Human Use. Et organ i EU, der rådgiver Lægemiddelagenturet EMEA om den videnskabelige baggrund for medicin, blandt andet nye produkter, som et firma søger at få godkendt i hele EU. Yderligere information på http://www.emea.eu.int 


Cholecalciferol/kolekalciferol
D3-vitamin som især findes i torskelevertran. 


Compliance

Et udtryk for hvor godt en medicinbruger følger (efterlever) den behandling, som lægen har ordineret. En god compliance betyder, at man tager den rigtige medicin, i de rigtige doser og på de aftalte tidspunkter. Non-compliance er derimod et udtryk for, at brugeren ikke efterlever behandlingen som aftalt. 


Concordance (dansk ”konkordans”)
Overensstemmelse mellem lægens og patientens opfattelse af sygdom og valg af behandling. Hvis lægen og patienten er enige om, hvilken behandling der er den rette, er der tale om concordance. Det giver dermed også størst chance for, at behandlingen lykkes. En modsætning til concordance er, at patienten føler at han/hun skal tage medicinen for lægens skyld, hvilket i mange tilfælde vil ende med en dårlig compliance. 


Cox-2 hæmmer 

En type gigtmedicin. Den fik sit navn efter den specifikke virkning på en række enzymer (Cyclo-OXygenaser) i kroppen. 


Cystisk Fibrose
Arvelig sygdom som skyldes en genfejl. Genfejlen giver en defekt i nogle kirtlers transport af klorid og vand, så der dannes sejt slim i lunger, tarm og bugspytkirtel. Cystisk fibrose giver derfor besvær med vejrtrækningen og fordøjelsen. Hyppigheden af infektion er højere hos cystisk fibrose patienter.

Cytologi
Læren om cellers struktur, funktion og mekanismer.

D

DDD
Defineret Døgn Dosis. Det er en måleenhed, Verdenssundhedsorganisationen WHO fastsætter, og som er udtryk for en gennemsnitsdosis (mængde medicin) pr. døgn pr. medicinbruger. Betegnelsen bruges især i forbindelse med statistik over medicin for at give et overblik over medicinforbruget i landet. Der findes kun DDD for de typer af medicin, der har en ATC kode. For eksempel er DDD for paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) 3 gram, hvilket svarer til 6 tabletter á 5oo mg. 


Depottablet/depotkapsel
En medicintype, som får medicinen til at virke over længere tid, fordi det optages langsommere i kroppen. Det betyder ofte, at man kan tage sin medicin mindre hyppigt. På den anden side skal man være opmærksom på, at medicin med depotvirkning ikke bliver taget i for stor en dosis, fordi det måske varer lidt længere tid før medicinen virker, og man bliver utålmodig (fx smertestillende medicin).Degeneration
Nedbrydning. Bruges blandt andet om væv eller organer, der nedbrydes og mister deres funktion som følge af sygdom. 


Delerium
Uklarhed, forvirring og desorientering, evt. hallucinationer og vrangforestillinger.


Diarré
Hyppig tynd afføring. Symptom ved forskellige sygdomme, især i mave og tarm. 


Diagnose
Kort betegnelse for en bestemt sygdom eller tilstand. Lægen kan eksempelvis stille en diagnose for en sygdom ud fra undersøgelser og symptomer.


Dispergibel
Opløselig. Dispergible tabletter skal opløses i lidt væske forud for indtagelse. Det kan gøre det lettere at tage medicin for fx mindre børn og personer, som er ude af stand til at synke en tablet. Nogle dispergible tabletter kan sluges som almindelige tabletter eller knuses og kommes i maden, men det fremgår af indlægssedlen. 


Distal
Anatomisk retningsbestemmelse på arme og ben. Beskriver retningen ud mod tæerne eller fingrene. Det modsatte kaldes proksimal.

Dorsal (dorsalis)
Bruges til at beskrive et bestemt sted på kroppen, fx hvor et givent symptom eller en sygdom kommer til udtryk. Dorsal bruges om den del af fx et organ, der vender mod kroppens bagside. Frontal bruges om den del, der vender mod forsiden af kroppen. Se også lateral.


Dosisdispensering
Ved dosisdispensering bliver den receptordinerede medicin fyldt på en doseringsbeholder på apoteket. Medicinen ligger dermed klar til brug af patienten i den rette mængde. 


Dysfunktion
Forstyrret, ændret eller mangelfuld funktion.


Dysplastisk epitel
Misdannet væv.


Dystoni

E


Efferent
Ordet betyder “føre fra”. Det bruges til at beskrive årer eller nerver, der fører blod eller impulser bort fra et organ, fx hjertet eller det centrale nervesystem. Modsat afferent.


Egenbetaling
Det beløb, du selv skal betale for medicinen, når tilskuddet fra sygesikringen er trukket fra.  


E-handel (med medicin)
Handel med medicin via internettet via apoteker og andre forretninger. Medicin, der sælges via nettet, bliver normalt sendt med posten. Der er helt præcise regler for køb og salg af medicin over nettet fra udlandet. Læs mere om det på Lægemiddelstyrelsens netsted under “Forbruger”. 


Eklampsi
En tilstand med kramper og bevidstløshed hos kvinder, der i øvrigt ikke har sygdomme i hjernen, og som er i sidste tredjedel af graviditeten, i fødsel eller har født inden for de sidste par døgn. Er næsten altid forudgået af præeklampsi (link til dette). Heldigvis får kun få kvinder med præeklampsi idag eklampsi. Det skyldes, at man er mere opmærksom på symptomerne end før i tiden.


Ekskretion
Udskillelse af stof i kroppen.


Eksokrin
Tillægsord for kirtlers udskillelse af stof via en udførselsgang til enten kroppens indre eller ydre overflade. Bruges for eksempel om bugspytkirtlernes eksokrine udskillelse af fordøjelsesvæske i tolvfingertarmen. Modsat endokrin.

Ekstrapyrimidale bivirkninger
Bivirkninger, der opstår uden for hjernens pyrimidale system, og omhandler den motoriske funktion og skeletmuskulaturen. Bivirkningerne kan mærkes som muskeluro, stivhed og rystelser. Nogen former for nervemedicin kan give ekstrapyrimidale bivirkninger.


Elimination
Udskillelse. Elimination af medicin fra kroppen er de processer, der sker, efter at du har taget medicinen, og den bevæger sig videre i kroppen. Herved mister det meste medicin sin virkning igen. Elimination foregår på mange måder, fx via urinen, sveden eller afføringen. 


Emboli
Prop, der sætter sig fast i en blodåre, så blodet forhindres i at løbe frit i kroppen. Embolier kan bestå af blod (et koagel), fedtpartikler eller luft, der blokerer en mindre blodåre. Bloke-ringen medfører, at en del af kroppen får for lidt blod og ilt, og derfor ikke kan fungere normalt. 


EMEA
The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) – Det Europæiske Lægemiddelagentur. Agenturet ligger i London og har blandt andet til opgave at indstille ny medicin til godkendelse hos EU’s kommission. Yderligere information på http://www.emea.eu.int


Endokrin
Tillægsord for kirtlers udskillelse af stof til blodet. Bruges for eksempel om bugspytkirtlens endokrine udskillelse af insulin til regulering af blodsukkeret. Modsat eksokrin. 


Enkelttilskud
Der kan i særlige tilfælde gives tilskud til medicin, som ikke har generelt tilskud. Det kræver, at lægen sender en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen og begrunder, hvorfor patienten bør behandles med netop den pågældende medicin. Læs mere om tilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Enkelttilskudsbevilling
Bevillingen angiver navnet på den medicin, patienten har fået enkelttilskud til. For at få tilskuddet, skal bevillingen vises på apoteket, hver gang patienten køber medicinen. Enkelttilskudsbevillingen er gyldig resten af livet. Bevillingen bortfalder dog, hvis medicinen en dag får generelt tilskud. Læs mere om tilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Enterokapsler/enterotabletter
Medicin i kapsler og tabletter, der (på grund af et særligt overtræk) kan modstå den stærke mavesyre, den møder i maven, før medicinen kan komme videre i kroppen og virke. “Enteron” betyder tarm. Enterokapsler eller enterotabletter bruges blandt andet til medicin, som ikke kan tåle at komme i forbindelse med mavesyren, eller som irriterer slimhinden i mavesækken. Derfor er det vigtigt, at enterokapsler og enterotabletter sluges hele, med mindre andet er nævnt på indlægssedlen. 


Eosinofile celler/ Eosinofili
En bestemt type celler i kroppen, der tilhører gruppen af hvide blodlegemer. Easinofile celler er en del af immunforsvare


Epigastrisk
Maven, defineret som området mellem brystbenet og navlen. Smerter i dette område kan derfor betegnes “episgastriske smerter”.


Epikrise
Et sammendrag eller diskussion af en patients sygehistorie. Denne er tit anført i slutningen af patientens journal. Skrives efter patientens udskrivelse til dennes praktiserende læge eller speciallæge. Formålet med epikrisen er at videregive lægeligt relevante oplysninger omkring patientens indlæggelse. Dette gøres med henblik på patientens videre behandlingsforløb.

Esofagus (oesophagus)
Spiserøret.

EØS
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som udover EU-landene omfatter Island, Norge og Liechtenstein. 

F


Farmaceut
En person med en videnskabelig uddannelse i fremstilling og brug af medicin (cand. pharm.). 


Farmakologi

Læren om medicin, herunder hvordan medicin virker i kroppen, samt hvad kroppen gør ved medicinen.

Farmakopé
En fortegnelse over standarder for medicin. Se også under Ph. Eur. Farmakopéer. 


Farmakoterapi

Brug af medicin i sygdomsbehandling. 


Feedback

Tilbagekobling. Bruges om det, at kroppen selv skaber ligevægt mellem de mange kemiske processer, der foregår. For eksempel er koncentrationen af et stof i kroppen bestemmende for, hvor meget der dannes af et andet, eller af samme, stof. Feedback-mekanismen forhindrer, at koncentrationen af et stof pludselig bliver for høj eller for lav. Bl.a. er nogle af kroppens hormoner og enzymer reguleret på denne måde. 


Fibrin
Protein, som får blodet til at størkne/koagulere.

Fibrinolyse

Den proces i kroppen, der sørger for at mindre sammenklumpninger (koagler) i blodkarrene opløses. Hvis en sådan koagel blokerer et blodkar, opstår der en blodprop. Der findes også medicin, der opløser koagler og som bruges ved akut behandling af patienter, der har fået en blodprop. En sådan behandling kaldes fibrinolytisk behandling eller slet og ret fibrinolyse. 


Fibrose
Forøget vækst af bindevæv i et organ. Fibrose kan forekomme efter en betændelsestilstand fx kan lungefibrose opstå efter tuberkulose.


Flatulens
Luft i tarmene, så man føler sig oppustet. 

Fokal
Lokaliseret. Bruges om sygdomme, der er begrænset til et bestemt sted i kroppen, modsat sygdomme, der er udbredt i hele kroppen. 


Follikel
Et lille rundt legeme (i kroppen). Bruges i mange forskellige forbindelser, fx hårsække. Også ofte strukturen i æggestokkene, der indeholder ægcellerne.


Foramina
Naturlig åbning eller passage, specielt i knogler.

Forhøjet tilskud
Forhøjet tilskud betyder, at tilskuddet bliver givet til medicinens faktiske pris i stedet for til tilskudsprisen, som ofte er lidt lavere. Lægen kan søge Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, hvis patienten for eksempel er allergisk overfor tilsætningsstoffer og derfor er nødt til at bruge en relativt dyr medicin, selvom der findes et billigere alternativ. Læs mere om tilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Forlig (ved blodprøve)

At tage en lille smule blod fra en patient, der skal have nyt blod, og blande det med blodet fra en donor. Det gør man for at være helt sikker på, at der ikke opstår en uventet proces, hvor blodet klumper sammen, eller på anden måde vil gøre det uheldigt for patienten, hvis det sket inde i kroppen. Man kender naturligvis altid blodtypen på forhånd på begge personer, men der kan i meget sjældne tilfælde være nogle ukendte antistoffer eller undertyper af blodtyperne, som ville være fatalt for patienten. Derfor laver man altså et forlig, før man giver donorblodet ind i patientens blodbane. 


Foto-sensibilitet
Overfølsomhed af huden for lys. Kan opstå som bivirkning af visse typer medicin, fx nogle antibiotika, vanddrivende medicin og aknemidler. Hvis man ikke bør udsætte sig for sollys eller solarium under behandling med medicinen, vil det fremgå af indlægssedlen. Visse planter, fx bjørneklo, kosmetik og konserveringsmidler kan også medføre foto-sensibilitet. 


FSH

Follikelstimulerende hormon. Hormonet dannes i hypofysen hos både mænd og kvinder. Hos mænd fremmer FSH dannelsen og modningen af sædceller, mens det hos kvinder fremmer udviklingen af follikler i æggestokkene samt modner ægcellerne. Ved sygdomstilstande i hypofysen eller i ægge-stokke/testikler kan mængden af FSH i blodet ændres.

Føleforstyrrelser

G


Ganglion
En godartet seneknude beliggende i nærheden af led- eller seneskeder. Ligeledes betegnelse for en ansamling af nerveceller.


Gastritis
Tilstand med mavesmerter, kvalme, opkastninger (mavekatar).


Gastrointestinal 
Samlet betegnelse for maven og tarmene. 


Gastrointestinale gener
Mavebesvær, symptomer på afhængighed af medicin, kvalme, opkastninger, diarre.


Gastro-øsofageal refluks
Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret.

Generelt tilskud
At en bestemt slags medicin har generelt tilskud betyder, at sygesikringens tilskud automatisk bliver trukket fra medicinens pris, når den bliver købt på apoteket på recept. Den meste receptpligtige medicin har generelt tilskud. Læs mere om tilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Generisk substitution
Betyder, at apoteket skal undersøge, om der findes en identisk og billigere medicin end den, lægen har skrevet på recepten. Findes den, skal apoteket udlevere den. Medicinen kan have et andet udseende og et andet navn end den på recepten, men den har nøjagtig samme virkning. Medicinbrugeren kan forlange den medicin, som lægen har udskrevet, men må så selv betale en evt. merpris. Læs mere om tilskud på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Glaukom/ Glaucoma
Også kaldet grøn stær, da der ses en blågrøn hinde over øjet. En person med glaukom har såkaldt ”kikkertsyn”, hvor en del af synsfeltet er væk. Tilstanden opstår på grund af forhøjet tryk i øjet, og kan behandles med medicin, ved laserbehandling eller en operation.


H


HA
Betegnelse for håndkøbsmedicin, der bliver brugt i Lægemiddelstyrelsens specialitetstakst (www.medicinpriser.dk). 


Habituel
Bruges om noget der er blevet en vane eller tilbagevendende, fx habituel snorken. Det er ikke nødvendigvis noget, vi har bevidst indflydelse på. 


Halveringstid
En angivelse af, hvor lang tid, der går, før halvdelen af et lægemiddelstof er forsvundet fra blodbanen. Halveringstiden er dermed et udtryk for, hvor lang tid, det tager før en given medicin er ude af kroppen igen.


Hang-over-effekt
Når virkningen af medicinen forbliver i kroppen til dagen efter, at du har taget den. En tømmermands-lignende fornemmelse, der for eksempel kan optræde ved visse typer sovemedicin. Læs mere om sovemedicin. 


HbA1c
Glykeret hæmoglobin. HbA1c betegnes ofte som en “sladderhank”, fordi tallet angiver den gennemsnitlige blodsukkerkoncentration de sidste 6-8 uger. Værdien bruges til at kontrollere blodsukker-niveauet hos patienter med sukkersyge (diabetes). HbA1c bør ligge under 6,1 %. 


HF
Håndkøbsmedicin mærket med HF i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst (www.medicinpriser.dk) kan købes uden mængdebegrænsning i butikker uden tilknytning til et apotek. “F” står for “frihandel”, hvilket betyder, at medicinen kan købes uden vejledning fra apoteket. Butikken skal dog have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at sælge håndkøbsmedicin. Prisen på håndkøbsmedicin, de er mærket med HF (eller HX), kan variere i de forskellige apoteker og butikker.  


Hirsutisme
Øget kropsbehåring. Hos kvinden vil fordelingen af den øgede hårvækst nærme sig mandens med skægvækst, brystbehåring og hårvækst på inderlår. Hirsutisme skyldes forhøjet niveau af mandlige kønshormoner. Tilstanden kan være arvelig, men ses også ved fx polycystisk ovarie-syndrom. Hirtuisme optræder også som bivirkning ved nogle former for medicin, fx visse typer epilepsimedicin og ved store doser binyrebarkhormon.


Hjertearytmi
Uregelmæssig puls på grund af ekstra hjerteslag.


Hjerteinsufficiens
Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Hyppigt pga. åreforkalkning.


Hodgkins sygdom

En type lymfekræft som formentlig skyldes en virusinfektion. Sygdommen kan behandles, og de fleste bliver helbredt. 


Homeostase
Biologisk ligevægt. Dvs. kroppens evne til at modstå ændringer eller forandringer. F.eks. vil kroppen ved blodtab kompensere ved at tære på jern – og væskedepoter.

Hyper-
For meget. Eksempelvis betyder hyper-glycæmi, at sukker(glukose)-indholdet i blodet er højere end normalt. Modsat hypo-.


Hyperekstendere

Overstrækning af et led.

Hyperkinesi (hyperkinesis)
Øget aktivitet af musklerne, der fører til ufrivillige bevægelser af krop, arme og ben. Hyperkinetisk syndrom er en tilstand, hvor der forekommer ufrivillige rystelser. Dette ses ofte i de sene stadier af Parkinsons sygdom.


Hypertension
For højt blodtryk. Læs mere om forhøjt blodtryk  


Hypernatriæmi
Øget koncentration af saltet natrium i blodet. Modsat hyponatriæmi


Hyperventilation
Hurtig (ufrivillig) vejrtrækning som kan opstå ved angst eller forgiftning. Den øgede udånding af ilt giver ubalance i kroppens indhold af ilt og kuldioxid. Tilstanden kan give hjertebanken, svimmelhed og i sidste ende besvimelse. Modsat hypoventilation.


Hyperæstesi

Forstærket følesans. Modsat hypæstesi.


Hypnotika
Typer af medicin, som i daglig tale kaldes sovepiller, indsovningsmidler og indslumringspiller, hedder også hypnotika. Læs mere om sovemedicin. 


Hypo-  
For lidt. Eksempelvis betyder hypo-glycæmi, at sukker(glukose)-indholdet i blodet er mindre end normalt. Modsat hyper-


Hyponatriæmi
Nedsat koncentration af saltet natrium i blodet. Modsat hypernætriæmi


Hypoventilation
For langsom vejrtrækning. Den nedsatte indånding af ilt giver ubalance i kroppens indhold af ilt og kuldioxid. Modsat hyperventilation. 


Hypæstesi
Nedsat følesans. Modsat hyperæstesi.


HX
Håndkøbsmedicin mærket med HX i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst (www.medicinpriser.dk) kan i begrænsede mængder købes i butikker uden tilknytning til et apotek, og er derfor også muligt at få fat i udenfor butikkernes almindelige åbningstid. Butikken skal dog have tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen til at sælge håndkøbsmedicin. Ofte er der tale om 10-20 stk. smertestillende tabletter, mindste størrelse af creme mod forkølelsessår og lignende. Ønsker du en større pakning af medicinen, skal du købe den på apoteket, hvor der er mulighed for rådgivning fra personalet. Prisen på håndkøbsmedicin, der er mærket med HX (eller HF), kan variere i de forskellige apoteker og butikker. 


Hæmatom
Blodansamling (“bule”) oftest i underhuden efter traumer, men kan også ses f.eks. i hjernen pga. bristet blodkar.

Håndkøbsmedicin
Medicin, som ikke er receptpligtig, og som derfor ofte købes uden aftale med lægen. De fleste slags håndkøbsmedicin kan du dog kun købe på apoteket. Lægemiddelstyrelsen kan dog beslutte, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at sælge håndkøbsmedicin andre steder end på apoteket. Eksempler på dette er nikotinprodukter og hovedpinepiller. Butikker, der sælger håndkøbsmedicin, skal have en særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen (godkendte salgssteder). Læs mere om håndkøbsmedicin her. 


Håndkøbsudsalg
Udsalgssteder fra apotekerne, der er indrettet i en anden butik, hvilket ofte er et supermarked. Håndkøbsudsalg må sælge håndkøbsmedicin, som egner sig til at blive solgt uden for apotekerne. Håndkøbsudsalg kan endvidere udlevere receptpligtig medicin, der er ekspederet på et apotek. Der er ikke apoteksfagligt personale ansat på et håndkøbsudsalg. Læs mere om håndkøbsmedicin her.


Fandt du ikke, hvad du søgte?

I


Icterus
Gulsot. Sygdommen viser sig ved gulfarvning af hud og slimhinder, som skyldes ophobning af galdefarvestoffet bilirubin. Gulsot opstår som følge af enten nedsat leverfunktion, øget bilirubinproduktion eller forstoppede galdeveje (fx efter galdesten)


IE

Internationale Enheder. Et mål for mængden af virksomt stof i visse former for medicin. Mængden af virksomt stof i tabletter, miksturer og anden medicin angives oftest efter vægt, fx milligram eller gram. I nogle tilfælde angiver man traditionelt mængden efter hvor kraftig virkning, medicinen har, og enheden er da IE eller IU (International Units). Det gælder fx penicillin, insulin og A-vitamin. Fx kan to forskellige slags penicillin have samme styrke målt i internationale enheder, selvom de ikke har samme vægt i gram eller milligram. Da enheden IE bruges om flere slags medicin, kan man ikke lave en generel regel for omregning til vægt, men som regel vil begge betegnelser være angivet på medicinpakningen og indlægssedlen. 

IGL
Industriforeningen for Generiske Lægemidler (medicin). Foreningen af medicinfirmaer, der producerer medicin, som indeholder samme virksomme stoffer som originale produkter på markedet. Generisk medicin kan først sælges, når patentet på en original medicin løber ud. Det kan vare 5-10 år, fra det originale kommer på markedet.  


Imsomnia
Søvnløshed. Kan bl.a. være en bivirkning af visse former for medicin.


Indikation
Sygdomme eller gener som medicinen kan bruges mod. For smertestillende medicin kan indikationen fx være tandpine, muskelsmerter eller ledsmerter. Kun indikationer, som Lægemiddelstyrelsen har godkendt, må stå på indlægssedlen, som følger med medicinen. I nogle tilfælde skriver lægen en anden indikation på recepten end den, der står på indlægssedlen. Derudover kan doserne kan være forskellige. Du bør altid følge lægens anvisning om, hvordan du skal tage din medicin. 


Inducere
At indføre eller fremkalde en effekt eller virkning. Stammer fra latinsk (inductio) og bliver brugt om medicin (induktorer), som kan øge omsætningen af anden medicin. Eksempler på stærke induktorer er phenobarbital og rifampicin. 


Inflammation
Betændelse et sted i kroppen. Fx er visse gigtformer en inflammation. 


Infusion
Infusion er indsprøjtning af større mængder væske (over 50 ml) i kroppen. Det kan fx være tilførsel af saltvand eller medicin. Se også Injektion. 


Individuelt tilskud
Der findes 4 former for individuelt tilskud: Enkelttilskud, forhøjet tilskud, tilskud til kronisk syge og tilskud til døende (terminaltilskud). Individuelle tilskud søges af lægen. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Indlægsseddel
Indlægssedlen er den brugsvejledning, som følger med medicinen. Den oplyser bl.a. om, hvordan du skal bruge medicinen og om evt. bivirkninger. Læs mere om indlægssedler. 


Infektion

En betændelsestilstand der opstår på grund af bakterier eller virus. 


Inferior
Anatomisk angivelse af placering – betyder nedre, nederste, lavere, nedad eller lignende. Ses i kombination med andre ord fx “inferioritas mentas”, som betyder nedsat intelligens. Modsat superior. 


Initial

I begyndelsen. Af “initium”, der betyder begyndelse. Bruges fx om sygdom, der er i sin begyndende fase, eller om en af værdierne i en blodprøve, der er taget inden en patient fik en bestemt type medicin. 


Injektion
Indsprøjtning af mindre mængder af fx medicin igennem huden. Se også infusion.

Inkontinens 
Manglende evne til at tilbageholde fx urin (urininkontinens).


Insomni
Søvnløshed, utilstrækkelig søvn eller dårlig søvnkvalitet. Læs mere om søvnløshed. 


Insufficiens
Utilstrækkelighed. Organer kan være insufficiente, hvis deres funktion er nedsat. Fx hjerteinsufficiens.


Insulinresistens
Nedsat virkning af insulin. Skyldes at kroppens celler ikke reagerer optimalt på den insulin, som kroppen selv producerer. Dette betyder, at cellerne ikke får tilført nok energi i form af sukker (glukose). Insulinresistens ses ved type 2 diabetes og metabolisk syndrom. 


Insulin 
Insulin er et hormon, der dannes i bugspytkirtlens såkaldte Langheranske øer (insula = ø). Insulin cirkulerer frit i blodet. Insulin er nødvendigt for, at sukker (glukose) kan optages i kroppens celler. Herudover hjælper insulin med til at omdanne og lagre glukose i leveren. Insulin hjælper også med til at optage aminosyrer i muskelcellerne.


Institut for Rationel Farmakoterapi
Et institut under Lægemiddelstyrelsen, der har til opgave at sikre befolkningen den mest fornuftige brug af den medicin, som er på markedet ud fra såvel virkningsmæssige som økonomiske synspunkter. Instituttets netsted til læger/sundhedsprefessionelle hedder www.irf.dk, og www.medicinmedfornuft.dker instituttets netsted til medicinbrugerne. 


Interaktion
En interaktion er en såkaldt kombinationseffekt af to eller flere slags medicin, naturmidler eller fødevarer. Der findes både nyttige og skadelige interaktioner. En nyttig interaktion er en interaktion, hvor du kan nøjes med en mindre mængde medicin, fordi virkningen bliver forstærket. Ved skadelig interaktioner kan den ene medicin ophæve virkningen af den anden, eller virkningen kan forstærkes. Det er altid vigtigt at fortælle lægen og/eller apoteket, om du tager naturmedicin eller håndkøbsmedicin. Det skal du gøre for at sikre, at der ikke sker skadelig interaktion med en behandling med medicin. 


Intubering
Placering af et rør i luftrøret, bl.a. i forbindelse med fuld narkose, hvor patienten ikke er i stand til at trække vejret selv. Patienten får derfor tilført ilt via en respirator gennem røret til luftvejene.

IRF
En forkortelse for Institut for Rationel Farmakoterapi. 


Iskæmisk hjertesygdom
En sygdom som medfører lokal blodmangel i hjertet på grund af åreforkalkning i hjertets pulsårer. 

K

Kalium
Grundstof som er livsvigtig for kroppen. Kalium spiller fx en vigtig rolle i muskel og nervefunktionen, væskeballancen og vækst. Medicin kan påvirke kroppens kaliumindhold.  Nogle former for vanddrivende medicin (antodiuretika) kan nedsætte kaliumindholdet i blodet (hypokaliæmi). Syptomerne er svaghed, kraftløshed og dehydrering. Omvendt kaldes for meget kalium i blodet hyperkaliæmi. Symptomerne kan vise sig ved prikket omkring mund og i tunge samt en følelse af træthed.

Kardiovaskulær
Vedrørende hjerte og kar. Blodpropper kan opstå kardiovaskulært, dvs. i blodkarrene eller i hjertet. 


Katarakt/ Cataracta
Også kaldet grå stær, da øjenlinsen er grålig og uklar at se på. Tilstanden mærkes ved, at man ser uklart og tåget. Behandlingen består af en operation.


Kernikterus
Hjerneskade forårsaget af gulsot i en ansamling hjerneceller. 


Ketoacidose
Forgiftningstilstand hos patienter med sukkersyge (diabetes). Her omdanner kroppen fedtstoffer til energi ved at danne store mængder ketonstoffer. Det sker, når kroppen ikke kan udvinde energi nok fra sukker (glukose) på grund af insulinmangel. Symptomerne er tørst, hyppig vandladning, væskemangel, mavesmerter, dyb og hurtig vejrtrækning, bevidsthedstab og coma. 


Ketonstoffer
Ketonstoffer er sure stoffer, som dannes, når kroppen ikke får nok energi fra sukker (glukose). I stedet udvinder kroppen energi ved at nedbryde fedtstoffer til ketonstoffer. Det kan føre til en forgiftning, som det der ved diabetes kaldes ketoacidose. Acetone er et eksempel på et ketonstof. Acetone udskilles med vores ånde og minder om lugten af alkohol. En sådan ånde kan være tegn på diabetes.  


Klausuleret tilskud
Det er et generelt tilskud, der kun ydes under visse nærmere omstændigheder, fx til pensionister eller til behandling af bestemte sygdomme. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Klinisk forsøg
En undersøgelse af, hvordan en medicin virker, hvilke bivirkninger den har, og hvordan den omsættes i kroppen. Undersøgelsen foregår på raske, frivillige forsøgspersoner eller på frivillige patienter. Alle, der deltager i et klinisk forsøg, skal give deres samtykke til at deltage, før de starter i forsøget. Læs mere om forsøg med medicin. 


Klinisk relevans
En effekt af medicin, der har betydning for patienten. Det kan for eksempel være, hvis antallet af personer, der bliver helbredt, får færre smerter, eller en mindre grad af udslæt ved at bruge en bestemt medicin, virkelig betyder noget for mange patienter og samtidig er noget større, end hvis man bare fik en snydepille, der ikke virker. Så siger man, at effekten af medicinen er klinisk relevant. 


Kognitive funktioner
Betegnelse for de funktioner, der har med opfattelse, hukommelse og koncentration at gøre. Læse-, skrive og regnefærdigheder hører også inden under denne betegnelse.


Koagel

En sammenklumpning af størknet blod, der flyder rundt med blodet i kroppen. Der opstår en blodprop, hvis koaglet blokerer et blodkar.


Koagulering
Betyder størkning og bruges ofte om blod. Se også fibrin


Kolesterol 
Fedtstof i kroppen, som er en vigtig del i cellernes vægge, galdesyrer og som byggesten for visse hormoner i blodet. Kolesterol kan inddeles i flere grupper. HDL-kolesterol (high density lipoprotein) eller ”det gode kolesterol” og LDL-kolesterol (low density lipoprotein), som er ”det dårlige kolesterol” og som oftest er forhøjet ved sukkersyge og fedme. Total-kolesterol er betegnelsen for det samlede kolesterolindhold. Kolesterolværdien er ligesom triglycerid forhøjet ved mange hjerte-kar-sygdomme, der bl.a. skyldes indtagelse af for meget fedt med kosten. 

Konfidensinterval
Et mål for usikkerheden for et givent resultat. Nærmere bestemt et interval, som effekten af en handling forventes at ligge indenfor – med en bestemt grad af sikkerhed. Kaldes også sikkerhedsgrænser eller sikkerhedsinterval. Optimalt set bør et konfidensinterval være smalt, fordi det betyder, at en undersøgelses resultat ligger tæt på virkeligheden. 


Konfusion

Forvirring. En konfus person har svært ved at tænke sammenhængende og kan have en mangelfuld opfattelse af tid og sted. Tilstanden kan både være en bivirkning ved visse typer medicin og et symptom på sygdom.


Kontraindikation
Sygdomme eller tilstande hvor du ikke kan/bør bruge medicin, fordi den kan forstærke risikoen for bivirkninger eller have andre uhensigtsmæssige virkninger. En del medicin er kontraindiceret ved nyre- og leverskader, fordi den bliver udskilt fra kroppen i lever og nyre. Medicinens virkning er derfor afhængig af disse organer. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bruge medicinen alligevel. Det kan fx være tilfælde, hvor der ikke er anden medicin. En kontraindikation er det modsatte af en indikation. 


Konvulsioner
Kramper


Kortikal
Henviser til den ydre beklædning af en struktur eller et organ. Fx vores hud. 


Kosttilskud
Et produkt der tilfører kroppen næringsstof, vitaminer eller mineraler på linie med anden form for mad, uden at have en medicinsk virkning. Kosttilskud er ikke medicin. Der er ingen krav til virkningen af kosttilskud, og det er ikke lovligt at give udtryk for, at et kosttilskud har en virkning på sygdom. Et kosttilskud bliver solgt som tilskud til kosten. Kosttilskud hører under Fødevarestyrelsens lovgivning. Et kosttilskud kan påvirke virkningen af medicin, og derfor bør du altid fortælle din læge, hvis du tager kosttilskud og naturlægemidler. Læs mere om, hvilke spørgsmål der kan være relevante at drøfte med lægen. 


Kreatinin Clearence
Et udtryk for nyrenes evne til at rense nedbrydsningsproduktet kreatinin (se kreatin). Kreatinin clearence bruges som mål for nyrenes funktion. 

Kreatinkinase
Enzym, som findes i musklerne. Et højt indhold af kreatinkinase i blodet ses efter hård motion.


Kronikerbevilling
En kronikerbevilling betyder, at medicinbrugeren højst kommer til at betale 3.805 kr. for sit årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin, forudsat at hun eller han vælger den billigste medicin. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Kronikertilskud
Lægen kan søge Lægemiddelstyrelsen om et såkaldt kronikertilskud, hvis medicinbrugeren lider af en vedvarende eller kronisk sygdom, og det ser ud til, at de samlede årlige udgifter (før tilskud er trukket fra) til tilskudsberettiget medicin vil overstige et vist beløb. Se de gældende satser på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Kronisk sygdom

Længerevarende og i visse tilfælde vedvarende sygdom. 


Kurativ
Når medicin helbreder en sygdom eller en tilstand ved at fjerne den årsag, som ligger til grund for sygdommen eller  tilstanden. Penicillin er et eksempel på medicin med kurativ virkning. Det meste medicin virker dog palliativt (lindrende).


Kvalitativ 
Handler om kvaliteten af noget. Kvaliteten af et lægemiddelstof kan fx sige noget om renheden af stoffet. Se også Kvantitativ


Kvantitativ
Handler om mængden eller størrelsen af noget. Indholdet af lægemiddelstof i en tablet kan testes ved en kvantitativ bestemmelse. Se også kvalitativ


Labil
Uligevægtig, noget der let forandrer en tilstand, modsat stabil. 


Lateral (lateralis) 
Udtryk som bruges til at beskrive et bestemt sted på kroppen, fx hvor et givent symptom eller en sygdom kommer til udtryk. Lateral bruges om den del af fx et organ, der vender ud mod højre eller venstre side af kroppen. Modsat beskriver central (centralis) den del, der vender ind mod centrum. Se også dorsal.Legemsoverflade

Legemsoverflade kan beregnes ud fra Du Bois og Du Bois formel, der hedder 0,007184 x (personens vægt i kg) ^0,425 x (personens højde i cm) ^0,725. Tallet kan også slås direkte op i et såkaldt Nomogram, så man slipper for udregningen.


Letargi
Tilstand præget af søvn og sløvhed, hvor det er vanskeligt at vække personen.

Leukopeni
En tilstand med færre hvide blodlegemer i blodet end normalt. De hvide blodlegemer er en vigtig del af kroppens immunforsvar, så leukopeni gør kroppen mere modtagelig overfor infektioner. Leukopeni ses ved behandling med cellegifte (fx ved kræftbehandling), men er også en sjælden bivirkning ved visse former for medicin. 


LH
Luteiniserende hormon. Hormonet dannes i hypofysen hos både mænd og kvinder. Hos kvinder giver LH ægløsning og hos mænd øger det dannelsen af testosteron i testiklerne. 


Lif
Lægemiddelindustriforeningen. Lif er brancheforening for de fleste lægemiddelvirksomheder i Danmark. 


Ligament
Ledbånd


Limitere

Begrænse.


Lipid 
Fedtstof (gr. lipos fedt). Fællesbetegnelse for stoffer som fedtsyrer (fx kolesterol), triglycerid, fosfolipider, steroider samt fedtopløselige vitaminer. Triglycerid og kolesterol kaldes også “blodets fedt”. 


Listese

Når ryghvirvlerne forskydes i forhold til hinanden. For eksempel betyder spondylo-listese forskydning af rygsøjlen. 


 Lodtrækningsforsøg
Medicinforsøg hvor der deltager mindst to grupper forsøgspersoner, som skal afprøve virkningen af for eksempel en ny medicin. Fælles for deltagerne i forsøget er, at de har den sygdom, som den nye medicin er udviklet til at behandle. Ved lodtrækning deles personerne i to grupper: 

  1. Forsøgsgruppen som får den nye medicin.
  2. Kontrolgruppen som får noget andet, som enten er placebo (fx kalktabletter som ikke virker på sygdommen), eller medicin der allerede er på markedet til at behandle den sygdom med, som den nye medicin skal bruges mod. 

Det engelske navn for lodtrækningsforsøg er “Randomized clinical trial” (RCT). Ideelt set bør et lodtrækningsforsøg være blindet, hvilket vil sige, at hverken lægen eller forsøgspersonerne ved, hvilken medicin forsøgspersonerne får. Læs mere om lodtrækningsforsøg. 


Lokal (virkning)
Bruges om virkningen af medicin, som påføres og virker på en afgrænset del af kroppen. Det kan fx være på hud, øjne eller i næsen. Modsat systemisk (virkende).  


Luksation
Ledskred.To ledflader er fuldstændigt forskudt i forhold til hinanden, f.eks. i skulderen, kæben og hoften.


Lungeemboli
Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen.


Lungefibrose
Tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne.


Lungeødem
Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet pga. vand i lungerne. Ses oftest pga. dårligt hjerte eller som led i højdesyge.

Lægemiddel
Se medicin.

M

Magistrel medicin
Typer af medicin som laves på et apotek til den enkelte patient efter lægens anvisning. Det er dermed medicin, som ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og patienten kan derfor ikke få information om medicinens virkning andre steder end på apoteket. Ofte er magistrel medicin salver eller cremer, der bruges af personer med forskellige hudsygdomme eller allergier. I Danmark er der kun tre apoteker, der laver magistrel medicin. 


Malformation 
Misdannelse.


Malformationses arteriovenosae vasorum cerebri
Misdannelse af blodkarerne i hjernen

Malign
Ondartet. Bruges eksempelvis om kræftsvulster, der enten kan være maligne (ondartede) eller benigne (godartede). Modsat benign. 


Mane
Latinsk ord for “morgen”. Skrives på recepten når du skal tage medicinen om morgenen. Se også nochte, vesper og meridie. 


Manifest
Tydelig eller åbenlys. Når en sygdom siges at være manifest, betyder det, at der er tydelige tegn (symptomer) på sygdommen. 


MAO-hæmmer
Forkortelse for monoamin-oxidasehæmmer. MAO-hæmmere er en fælles betegnelse for flere slags medicin. De bliver bl.a. brugt mod depression og parkinsons sygdom.


Marisker

Hudlap. Udvendig rest af en hæmoride. I modsætning til hæmorider bløder marisker ikke og giver normalt ikke smerter, men gør hygiejne vanskelig. 


Medicin
Medicin indeholder stoffer, der forebygger sygdom, lindrer eller helbreder sygdomme eller symptomer på sygdomme. Effekten opstår, fordi stofferne som regel indgår i en kemisk forbindelse med kroppen. Få klar besked om medicin. 


Medicintilskud
Når du køber medicin på apoteket, betaler den offentlige sygesikring tit en del af udgiften. Der findes både generelle tilskud og individuelle medicintilskud. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Melatonin
Melatonin er et hormon, der produceres i hjernens koglekirtel. Hormonoet udskilles om natten, når det er mørkt. Der er uenighed om hvorvidt Melatonin kan bruges til behandling af søvnløshed. Melatonin findes ikke som medicin i Danmark. Du kan læse mere om Melatonin og Søvnløshed her


Meningitis
Hjernehindebetændelse. Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed. Kan være livsfarligt.

Menorrhagi

Kraftig blødning under menstruationerne. 


Meridie
Latinsk betegnelse for “middag”. Skrives på recepten når du skal tage medicinen midt på dagen. Se også nochte, mane og vesper. 


Metabolisk syndrom 
Metabolisk syndrom beskrives bedst som en forstyrrelse i kroppens forbrænding af fedt og sukker. Det øger risikoen for at udvikle sygdom i hjerte og blodkar. Læs om metabolisk syndrom og type 2 diabetes. 


Metabolit
Et stof, der i kroppen er blevet omdannet fra et andet stof. Noget medicin begynder først at virke, når det er omdannet (metaboliseret). Det gælder fx kodein, der omdannes til morfin i kroppen. Her bliver morfin en metabolit af kodein. Andre slags medicin holder op med at virke, når de bliver omdannet. Fx paracetamol i smertestillende medicin. 


Metrorhagi 

Blødning mellem menstruationerne 

Mineral
Byggesten i kroppen for fx knogler og tænder. Calcium, magnesium og jern er eksempler på mineraler. 


Morbiditet

Antallet af sygdomstilfælde i en befolkning.

Morfologi

Læren om former (det strukturelle). Inden for sundhedsvidenskaben er det læren om formen af kroppens bestanddele, fx organer og legemsdele. Udtrykket bruges også om, hvordan en sygdom kommer fysisk/strukturelt til udtryk på eller i kroppen, fx hvordan et udslet eller en hævelse se ud eller hvordan leveren har ændret udseende efter fx en svulst.


Mortalitet

Dødelighed, f.eks. antal der dør af en specifik sygdom.

MT nummer
Når en ny medicin bliver godkendt af Lægemiddelstyrelsen, får den et nummer (MT nummer). Nummeret betyder, at produktet har en markedsføringstilladelse. MT nummeret skal stå på etiketten. 


Myasthenia gravis
Neuromuskulær sygdom der fører til nedsat muskelkraft ved arbejde og motion.
Årsagen til sygdommen skyldes en autoimmun forstyrrelse, hvor der dannes antistoffer
mod de modtagersteder (receptorer), der findes på muskelcellerne. Der kan således ikke 
sendes signal til muskelcellerne om at trække sig sammen og en muskelsvaghed vil opstå.
Brislen spiller en stor rolle i denne sygdom, og hvis den fjernes i tide, kan det 
medføre bedring. 


Myalgi
Muskelsmerter. 


Myokardieinfarkt
Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. 

N

Narkolepsi
En sygdom med anfald af uimodståelig trang til at sove. Heraf følger kortvarige søvnepisoder – ofte flere gange om dagen. Lidelsen er arvelig. Den kan dog også opstå efter en sygdom i hjernen. 


Naturlægemidler
Medicin, der kun indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, der findes i naturen. Naturlægemidler er typisk fremstillet af udtræk fra planter eller af pulveriserede plantedele. De kan dog også stamme fra dyre- eller mineralriget. Perikon er et eksempel på et naturlægemiddel fra planteriget. Fiskeolie er et eksempel på et naturlægemiddel fra dyreriget. 

Der stilles krav til naturlægemidlers virkning og kvalitet. Alle naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen og bliver tildelt et MT nummer. På den måde kan du skelne naturlægemidler fra kosttilskud. Naturlægemidler godkendes til behandling af lettere sygdomme og symptomer. Altså de tilfælde, hvor du ikke har brug for en læge. Læs mere om naturlægemidler. 


Nekrotisk

Dødt. Bruges om kroppens væv, fx efter en blodprop, hvor blodforsyningen afskæres til en del af vævet, og der opstår vævsdød i området.


Nervesmerter (neuralgia, neuropatiske smerter)
Nervesmerter er smerter i nervesystemet, som opstår efter en beskadigelse af nervevæv. Læs mere om nervesmerter her.


Neuropati

Neuropati betyder beskadigelse af nerveforbindelsen mellem hjerne og rygmarv på den ene side og muskler, hud og indre organer på den anden side. 


Neutropeni
Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Obstipation
Forstoppelse. Også kaldet hård mave. Viser sig som unormal hård afføring, der er svær eller smertefuld at komme af med. Årsagerne kan være mange lige fra forkert kost og manglende motion til mere ondartede sygdomme.


Oesophagitis
Betændelse i spiserøret

Opioider

Opioider er den samlede betegnelse for smertestillende morfin og morfinlignende præparater. Navnet henviser til stoffernes virkning på de såkaldte opioidreceptorer i centralnervesystemet i hjernen. Læs om opioider til langvarige/kroniske smerter.

Ordination
Den medicin som lægen udskriver til medicinbrugeren efter et lægebesøg eller en telefonisk henvendelse. Når lægen ordinerer medicin, betyder det, at han eller hun vælger, hvilken medicinsk behandling, medicinbrugeren skal have og evt. skriver en recept på den ordinerede medicin.   

P


Palliativ
Palliativ betyder lindrende. En palliativ behandling fjerner ikke årsagen til sygdommen, men lindrer symptomerne. Palliativ medicin virker derfor kun, så længe du tager den. Blodtryksmedicin og medicin mod hovedpine er eksempler på medicin med palliativ virkning. 


Palpitationer
Hjertebanken. Tilstanden kan opstå i forbindelse med motion, stress, angst eller som følge af mere alvorlige lidelser som hjertesygdomme og ubalance i hormonerne.


Paradokseffekt
Der er tale om en paradokseffekt, når medicinbrugeren ind imellem opnår den stik modsatte reaktion af den oprindeligt tilstræbte virkning af en medicin. 


Parakrin
Tillægsord for cellers afgivelse af stof (fx et hormon) til påvirkning af nærliggende celler.


Parese
Ufuldstændig lammelse eller kraftnedsættelse. Det kan for eksempel være prikken eller følelsesløshed i huden. Modsat paralyse.


Parallelimport (af medicin)
Medicinalvirksomheder sælger af flere årsager (blandt andet forskelle i offentlige tilskud etc.) deres produkter til forskellige priser i de forskellige lande i Europa. De samme præparater kan derfor være noget billigere i Grækenland, end de er i Danmark. Parallelimport går dybest set ud på, at importøren køber det samme præparat i fx Holland eller Italien, hvor udsalgsprisen er lavere end i Danmark, og derefter sælger det i Danmark til en pris, der er dyrere end den hollandske, men stadig billigere end den sædvanlige danske pris. 


Parallelimportørforeningen
Forening af de medicinfirmaer, der ikke selv producerer medicin, men importerer medicinen fra andre lande via parallelimport. 


Paralyse
Fuldstændig lammelse, hvor al form for bevægelses- og muskelaktivitet mistes. Modsat parese.


Parenteralt
Uden om fordøjelseskanalen. Når medicin indgives parenteralt, sker det som en indsprøjtning. Dettte kan enten ske under huden (subkutant), i en muskel (intramuskulært) eller i en vene (intravenøst).


Parkinsonisme
Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk pga. mangel på signalstof (dopamin) i visse hjerneafsnit.

Paræstesier
Føleforstyrrelser i huden. Det føles ofte som myrekryb, brænden eller snurren i hænder, fødder eller ansigt. Årsagen kan bl.a. være dårlig blodtilførsel eller nerveskader.


Patogenese
Læren om en sygdoms opståen og forløb. Af ordet “pato-“, der betyder sygdom/lidelse og “genesis”, der betyder at frembringe. Fx er patogenesen for influenza kort sagt smitte via luftveje og udvikling af virus i et par uger til kroppen har dannet antistoffer mod sygdommen.  


Perifer
Yderlig eller i yderkanten.


Perkutan (percutaneous) 
Gennem huden. Bruges f.eks. om levering af medicin, der ved såkaldt “perkutan absorption” (gennem huden) får adgang til de indre organer og væv.


Perniciøs anæmi

En særlig form for blodmangel, der skyldes manglende udskillelse af et protein i mavesækken. Læs om forebyggelse og behandling. 


Ph.Eur.

Den Europæiske Farmakopé. En autoriseret fortegnelse over europæiske medicinstandarder, der fastlægger kvalitetskrav til medicin. 


Placebo

Medicin uden aktivt stof, som regel en kalk- eller sukkertablet, der bruges i forbindelse med lodtrækningsforsøg. Placebo er også et udtryk for den effekt, der ikke er mulig at forklare, når personer oplever bedring eller helbredelse efter behandling med virkningsløs medicin. Se placeboeffekt. 


Placeboeffekt

Den psykologiske virkning, der hviler på en forventning om eller en fast tro på, at den medicin (som for eksempel blot er en kalktablet) man får, virker helbredende. Placeboeffekten i lodtrækningsforsøg kan være på 20-50%, hvilket betyder, at hver femte til hver anden deltager i forsøget oplevede, at deres sygdom blev bedre, selv om de kun fik en kalk- eller sukkertablet. Læs mere om medicinforsøg. 


Plasma

Den kropsvæske, som indeholder blodlegemer, blodplader og størkningsfaktorer (fx fibrin). Plasma udgør ca. halvdelen af blodets indholdsstoffer og er i sig selv en gullig vandig væske. Plasma adskiller sig fra serum ved at indeholde fibrin


Plasmakoncentration
Koncentrationen eller indholdet af et stof (fx medicin) i plasma. Ved at måle plasmakoncentrationen kan man finde ud af, om medicindosis er tilstrækkelig for at opnå en god virkning af medicinen.


P.n. (Pro necessitate)
P.n. er en forkortelse af “Pro necessitate” og betyder “efter behov”. Det forekommer som oftest i journaler og i forbindelse med dosering af medicin. 


Pneumoni
Lungebetændelse. 


Polyfarmaci
Når en patient får mere end een slags medicin (poly betyder “flere”). Polyfarmaci kan opstå, hvis du er i behandling for flere forskellige sygdomme og derfor bruger forskellig medicin. Det kan dog også være mod den samme sygdom. Der er nyttig og skadelig polyfarmaci. Nyttig polyfarmaci er, når det er en fordel at tage bestemte slags medicin sammen. Skadelig polyfarmaci er, når medicinen er årsag til en dårlig cocktail i kroppen, og fx giver risiko for uheldige bivirkninger (interaktioner).  


Polyuri
Forøget urinmængde.


Potens

I medicin-sammenhæng et udtryk for, hvor kraftigt virkende medicin er. Hvis medicinen er meget potent, er det kun nødvendigt med en lille mængde for at opnå virkning. Derimod skal mindre potent medicin indtages i større mængde for at virke.Produktresumé
Produktresuméet indeholder en beskrivelse af egenskaber ved en medicin samt de betingelser, der er knyttet til brugen af en bestemt medicin. Produktresuméet er skrevet til læger, farmaceuter og andre professionelle på sundhedsområdet og indeholder en del fagudtryk. Produktresumé hedder også et SPC, som står for Summary of Product Characteristics. Produktresumeer er et juridisk dokument, som medicinfirmaerne har ansvar for at opdatere, hvis der kommer nye oplysninger frem om medicinens virkning og bivirkning. Oplysningerne i produktresuméer kan sagtens afvige fra den information, du kan læse på fx medicinmedfornuft.dk og andre stedet på nettet. Det skyldes, at information om medicin ofte går på tværs af de enkelte produktnavne, og beskriver den viden man har om en hel gruppe af medicin i stedet for bare et enkelt produkt. 


Profylakse
Forebyggelse. Et eksempel på profylaktisk medicin er medicin mod forhøjet blodtryk, slagtilfælde (blodprop i hjernen) og knogleskørhed (osteoporose). Profylakse uden medicin er for eksempel motion til overvægtige, der har risiko for at udvikle type-2 sukkersyge samt hoftebeskyttere til ældre med risiko for at falde. Man siger ofte, at det er bedre at forebygge end at behandle. For meget medicins vedkommende er virkningen dog ret begrænset, og det kan i mange tilfælde ikke betale sig, hverken for den enkelte eller for samfundet at tage en masse forebyggende medicin. På medicinmedfornuft.dk kan du læse om, hvornår det er en god idé at forebygge med medicin og uden medicin. 


Prognose
Forudsigelse af en sygdoms udvikling. Blandt andet på baggrund af symptomer og undersøgelser. 


Proksimal
Anatomisk retningsbestemmelse på arme og ben. Beskriver retningen fra tæerne eller fingrene ind mod kroppen. Det modsatte kaldes distal.


Prolaps
Af det latinske ”prolabor”, der betyder glider frem eller falder forover. Betyder derfor fremfald af en del af kroppen f.eks. ryggen (diskusprolaps). 


Prostaglandin
Stof, der findes i næsten alle dele af kroppen, og som medvirker ved betændelsesreaktioner, feber-reaktioner og opfattelsen af visse smerter. Tilhører rent kemisk gruppen af flerumættede fedtsyrer. Prostaglandiner kan fremstilles syntetisk, og herved udnyttes som lægemidler.


Prostaglandinsyntesen
Den mekanisme i kroppen, hvor der dannes prostaglandiner.


Proteaser
Proteaser er en fællesbetegnelse for enzymer, som er med til at spalte proteiner. Fx er pepsin og trypsin i mave-tarm-kanalen proteaser. De spalter proteiner, som vi spiser med kosten. 


Præeklampsi
Svangerskabsforgiftning. En tilstand, hvor kvinden har forhøjet blodtryk, væskeophobning i kroppen og ansigtet, udskiller æggehvidestoffer i urinen og har symptomer i form af hovedpine, synsforstyrrelser og omtågethed. Tilstanden ses efter 20. uge, er alvorlig og kræver hurtigt lægetilsyn. Præeklampsi kan føre til den alvorlige tilstand eklampsi. 


Præmenstruelt syndrom
Også kaldet PMS. En tilstand, der betegner en række symptomer i perioden før en kvindes menstruation, og som typisk forsvinder kort efter menstruationens start. Under PMS kan kvinden føle sig oppustet, have tyngdefornemmelse i underlivet, brystspænding, hovedpine, være træt, nedtrykt/trist, rastløs, have en anderledes appetit og være i følelsesmæssig ubalance. Årsagen til præmenstruelt syndrom er ukendt. 


Prævalens
Forekomst


Pseudoartrose

Falsk leddannelse. Kan opstå når et knoglebrud ikke vokser ordentligt sammen.


Psykofarmaka
En betegnelse for en type af medicin, der har effekt på de psykiske funktioner. Det kan fx være benzodiazepiner, der kan anvendes ved søvnløshed, uro og angst. 


Pædiatri
Læren om børn og deres trivsel, helbred, vækst, udvikling og børnesygdomme. Læger som er specialiseret i pædiatri kaldes en pædiater (børnelæge).


Radioaktiv medicin
Medicin, der ved brugen, er radioaktiv. Radioaktiv medicin bruges ofte til at stille en præcis diagnose på en sygdom. Den radioaktive stråling gør det muligt at “fotografere” medicinens vej gennem kroppen. Strålingen fra medicinen er meget lille og normalt lavere end den stråling, man får ved røntgenundersøgelser. Derfor er radioaktiv medicin ikke skadelig.
Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Randomiseret klinisk undersøgelse
Se Lodtrækningsforsøg.  


RCT
Randomized controlled/clinical Trial (Randomiseret klinisk undersøgelse). Se Lodtrækningsforsøg.  


Rationel farmakoterapi
Brug af den medicin, der giver den største virkning, de mindst alvorlige og det færreste antal bivirkninger og som samtidig er billigst at bruge. Kort sagt, den mest fornuftige brug af medicin til den pågældende sygdom eller symptom. Rationel farmakoterapi er også udgangspunktet for artiklerne her på medicinmedfornuft.dk.  


Rebound effekt
Når en sygdom blusser op igen ved ophør af en behandling. I nogle tilfælde kan sygdommen ved behandlingsophør endda vise sig endnu værre end før behandlingen. Læs mere om forholdsregler ved medicin. 


Receptor
Den modtagercelle i kroppen, der reagerer på en specifik type af medicin. En receptor kan også gå under navnet en “lås” og medicinen en “nøgle”. 


Receptpligtig
Du kan få receptpligtig medicin via et apotek med en gyldig recept fra lægen. Når ny medicin bliver godkendt af Lægemiddelstyrelsen, bliver der taget stilling til, om medicinen skal være receptpligtig eller, om den skal være i håndkøb.  


Recidiv
Tilbagevendende. Bruges når en tidligere overstået sygdom vender tilbage hos samme person.


Recovery

Engelsk betegnelse for at blive rask efter en sygdom. Betegnelsen bruges inden for flere forskellige sygdomme, blandt andet kræft, depression og sindslidelser, og den bliver også brugt til at vurdere virkningen af ny medicin.


Recidivprofylakse
Forebyggende behandling for at undgå et tilbagefald i et sygdomsforløb. 


Reitereret
Reitereret betyder gentagelse og bruges i forbindelse med udlevering af medicin på recept. En reitareret recept betyder, at recepten kan bruges et vist antal gange. Lægen bestemmer hvor længe, og gyldigheden står på recepten.  


Rekreation 
Hvile og heling efter længere tids sygdom. Rekreation bruges til at komme sig og genvinde kræfterne. 

Rektalundersøgelse (rektaleksporation)
Undersøgelse af endetarmen (rectum). Lægen fører en finger ind i endetarmen for at undersøge, om der er noget unormalt. Undersøgelsen bruges eksempelvis ved mistanke om forstørret prostata hos mænd. 


Resistens
Modstandsevne. Bakterier kan eksempelvis blive resistente over for behandling med antibiotika, så bakterierne ikke kan bekæmpes.  


Respiratorisk acidose (syreforgiftning) 
Øget surhedsgrad (lavere ph) i blodet pga. ophobning af affaldsstoffet kuldioxid. Ophobningen skyldes problemer med at udånde kuldioxiden. Dette kan ske som følge af, at man ikke trækker vejret normalt f.eks. ved kronisk obstruktiv lungesygdom eller vand i lungerne.


Respiratorisk alkalose
Nedsat surhedsgrad (højere ph) i blodet ved udånding af for meget kuldioxid. Dette kan ses hvis man trækker vejret for hurtigt og dermed udånder for lidt kuldioxid (hyperventilerer).


Reumatisk (Rheumaticus)
Som har med gigtlidelse at gøre

Reversibel
Når en proces kan forløbe både fra A til B, og fra B til A, afhængig af omstændighederne. Feber er en reversibel lidelse, for selvom temperaturen er høj, falder den som regel igen. Det kan med andre ord gå begge veje. Hvis en proces eller en situation omvendt er irreversibel, kan den kun forløbe én vej. River du fx et stykke papir midt over, kan du ikke sætte det sammen igen, som det var før. 


Reversibel tardiv dyskinesi
Bevægelsesforstyrrelser der fx kan opstå ved langvarig behandling med antipsykotika. Det er oftest musklerne i tunge, hals og ansigt, der bliver påvirket. 


Retard
Forsinket. Betegnelse for medicin, der virker længere end en almindelig tablet. Se Depottablet/depotkapsel.


Rhabdomyolyse
En situation, hvor skelet-muskulatur, også kaldet tværstribet muskulatur, pludselig går til grunde. Herved frigives store mængder enzymer og myoglobin (stof der binder ilt i musklerne) til blodet. Dette er skadeligt for nyrerne og kan udløse akut nyresvigt.  Rhabdomyolyse kan opstå ved forgiftning, brug af narkotika eller store mængder alkohol, længerevarende krampe, voldsom uvant muskelanstrengelse, arvelige muskelsygdomme m.fl. 


Sakroiliitis
Betændelse i leddet mellem korsbenet og hoftebenet.


Sedativ
Medicin med en såkaldt sederende effekt virker beroligende og søvndyssende.
Læs mere mere om beroligende medicin. 


Sekretion
Dannelse og udskillelse af stof fra kirtler. Opdeles i eksokrin-  og endokrinsekretion.


Seponering
Ophør (fx med medicin). Hvis du stopper med at tage medicin/hvis din medicn bliver seponeret, skal du være opmærksom på at trappe forsigtigt ned og ikke stoppe fra den ene dag til den anden. Tal med lægen om det. 


Serum

Klar kropsvæske, som adskilles fra blodet, når det størkner/koagulerer eller på anden måde frigøres fra bl.a. blodlegemer og fibrin. Ved centrifugering af plasma udvindes serum. Kaldes også blodserum.


Signalstoffer
Stoffer der leder nerveimpulser fra nervecelle til nervecelle. Signalstoffer kaldes også neuro-transmittere.  


Somnolens
Søvnlignende bevidsthedssvækkelse på grænsen til koma (af latin: søvnighed), hvor delvis vækning kun kan ske ved kraftig tale.


Spondylosis
Slidgigt i rygsøjlen

Statiner
Den type medicin som oftest bliver brugt til at sænke et forhøjet kolesteroltal i blodet. 


Stikprøve
En udvalgt gruppe som er karakteristisk for en hel population. Det kan fx være hele befolkningen eller personer med en bestemt sygdom. I forbindelse med undersøgelser af ny medicin, bruger forskerne oftest stikprøver, fordi det sjældent er muligt at inddrage alle med en bestemt sygdom. For at få en ny medicin godkendt kræver myndighederne en så god stikprøve, at det er usandsynligt, at resultatet fra stikprøven skyldes rent held. Det kræver blandt andet at alder, køn og sygdom svarer til virkeligheden. 


Stressinkontinens
Ufrivillig vandladning af små mængder urin. Det sker ofte under fysiske anstrengelser, hoste eller latter.


Stria
Stribe eller fure (i flertal: striae). Ordet kombineres som regel med andre latinske betegnelser for at beskrive en bestemt tilstand. Det kan fx være “striae atrophicae”, som betyder stribeformede sprængninger i huden. De opstår ofte i forbindelse med graviditet. De kaldes i daglig tale også for strækmærker.


Subcutan
Under huden. Insulin er et eksempel på en medicin, som gives subcutant. 


Substitution
Udskiftning af en type medicin med en anden (ofte billigere), der er identitisk med – eller kemisk beslægtet – med den første. Se også Generisk substitution. Læs mere om substitution på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud).  


Substitutionsgrupper
Medicinpakninger der kan substitueres, er inddelt i grupper, fordi de alle indeholder samme aktive stof. Lægemiddelstyrelsen har derfor vurderet, at alle pakninger i gruppen indbyrdes kan erstatte hinanden. 


Sundhed.dk
Danmarks nationale sundhedsportal, som er bygget op med hjælp fra stat og amter i fællesskab. En stor del af informationen om medicin på www.sundhed.dk er lavet af Institut for Rationel Farmakoterapi. 


Superior 
Anatomisk angivelse af placering – betyder øvre, højere eller lignende. Se også supremus og inferior.


Supremus 
Anatomisk angivelse af placering og betyder øverst eller højest. Se også superior og inferior.


Suppositorium (suppositorie)

Medicinform (stikpille) som skal føres ind i endetarmen. I endetarmen bliver suppositoriet opløst, og medicinen bliver optaget i kroppen. Modsat almindelige tabletter og kapsler, som skal indtages gennem munden, passerer suppositoriet ikke mavesækken. Derfor kan medicinen i visse tilfælde virke hurtigere. Bl.a. fås visse migrænemidler og smertestillende midler som suppositorier. Der er også visse typer medicin, der ikke tåler passagen gennem bl.a. mavesæk og lever. Derfor kan de med fordel gives via endetarmen.


Synonym medicin
Forskellige slags medicin med samme aktive indholdsstof i samme form og styrke. Synonym medicin adskiller sig fra analoge medicin. Analoge typer af medicin ligner kun hinanden rent kemisk, men har en ensartet virkning i kroppen. Et eksempel på synonym medicin er Pamol tabletter 500 mg og Paracetamol tabletter 500 mg. Det skyldes, at midlerne begge indeholder 500 mg paracetamol. 


Synovit/synovititis 
Betændelsestilstand i et led. Betændelsen medfører væskeansamlinger og dermed hævelser omkring ledet.


Systemisk (virkning)
Bruges om virkningen af medicin, som fordeler sig til hele kroppen. Det er fx tabletter, som du synker, eller medicin, du sprøjter ind. Modsat medicin som virker lokalt. 

T


Takykardi
Hurtig puls.

Tardiv
Langsom eller sen. Bruges blandt andet om visse bivirkninger, der først ses efter længere tids brug af medicinen. 


Terminalbevilling
En terminalbevilling betyder, at en døende person får dækket alle udgifter til medicin, som er skrevet på recept. Den døende får tilskuddet uafhængigt af, om medicinen har generelt tilskud eller ej. Læs mere om terminalbevillinger på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Terminaltilskud
Døende personer, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på hospice, kan få dækket udgifter til lægeordineret medicin gennem sygesikringsloven. For at få tilskuddet, skal den døendes læge eller sygehuset søge Lægemiddelstyrelsen om en såkaldt terminalbevilling. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Teratogent
Uheldig egenskab ved et stof, der kan medføre misdannelser og skader på fostre, så de ikke udvikler sig normalt.

Tilskudsberettiget medicin
Medicin, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Tilskudsperiode
Perioden starter første gang, du køber medicin, som er berettiget til tilskud, og slutter ét år efter denne dato. En ny periode starter første gang, du køber medicin, som er berettiget til tilskud, efter at den forudgående periode er udløbet. Læs mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk (Under Priser og Medicintilskud). 


Tinktur
En tinktur er en type medicin, et naturlægemiddel eller et kosttilskud i flydende form. For eksempel er visse hostesafter tinkturer. 


Titrering (op/ned) 
Langsom forøgelse eller nedsættelse af medicindosis. F.eks. ved opstart eller afslutning af en behandling.

Tolerans
Du har udviklet tolerans, når din krop får behov for større og større dosis for at opnå samme effekt, som første gang du fik medicin. Et eksempel på medicin, der kan give tolerans, er den meget omtalte beroligende medicin benzodiazepiner, som allerede efter en måneds tid kan gøre kroppen afhængig af stoffet, så der er behov for en  større dosis. 


Trafikfarlig medicin
Medicin, der har en sløvende virkning på centralnervesystemet. Trafikfarlig medicin kan påvirke en persons evne til at køre bil eller betjene maskiner. Trafikfarlig medicin er mærket med en rød advarselstrekant (se Trafikadvarselstrekant). 


Trafikadvarselstrekant
Rød advarselstrekant på visse medicinpakninger, der viser, at medicinen er farligt at bruge, hvis du skal køre bil eller betjene andre maskiner. Medicin med den røde advarselstrekant virker sløvende på centralnervesystemet, så din reaktionstid bliver sat ned. 


Transaminasestigning
Transaminase kan findes i blodet i en særlig høj koncentration ved visse alvorlige sygdomme (fx leverbetændelse) eller kan være en bivirkning til medicin. Kaldes med et andet navn aminotransferase. 


Tremor
Rysten og skælven. Ofte på hænderne. 


Triglycerid 
Også kaldet “blodets fedt”. Er, ligesom kolesterol, nødvendige for kroppens celler og for at beskytte kroppen mod kulde. Dannes i kroppen og indtages gennem kosten, hvorefter det opbevares i kroppen i form af fedtdepoter, der kan nedbrydes ved behov for ekstra energi. I visse tilfælde kan triglycerid være forhøjet, hvilket på sigt kan give åreforkalkning, slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertekrampe og andre livsstilssygdomme. 

U


Urininkontinens
Ufrivillig vandladning.


Urticaria
Nældefeber. En form for allergisk reaktion, som opstår efter en fysisk eller kemisk påvirkning. Nældefeber ses oftest som kløen, hævelser og rødmen i huden. 


Urologi
Medicinsk speciale om læren om sygdomme i mænd og kvinders nyrer og urinveje samt i de mandlige kønsorganer. Herunder undersøgelse for, samt diagnosticering og behandling af sygdomme i disse organer. 

V  /  W


Vaccine
Svækkede eller dræbte bakterier eller virus, der gives som insprøjtning eller tabletter, for at forebygge den sygdom, de ellers kunne forvolde. 


Vasculær

Henviser til tilstande i blodkarene (vas betyder blodkar). Eksempelvis er vaskulær demens forårsaget af sygdom i hjernens blodkar. 


Vasorum
Blodkar


venflon
kanyle tilført en slange. Venflon sættes permanent i en vene i hånden. På den måde kan fx medicin indgives let og patienten spares for mange stik med kanyler. Venflon bruges mest på hospitaler og lægges af en læge eller en sygeplejeske.


Ventrikelflimmer
Meget hurtig hjerterytme, svag puls, der kan lede til hjertestop.

Vesper 
Latinsk betegnelse for “aften”. Skrives på recepten når du skal tage medicinen om aftenen. Se også nochte, mane og meridie. 


Vitamin
Kemiske stoffer med en såkaldt amingruppe, som er livsvigtige for kroppen. Behovet varierer for de enkelte vitaminer fra mikrogram til flere milligram om dagen. 1 mikrogram er 1/1000000 gram, og 1 milligram er 1/1000 gram. Vitaminer opdeles i vandopløselige (B- og C-vitamin) og fedtopløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) vitaminer. 


Vitalt
Noget der er vitalt har en afgørende (livsnødvendig) betydning for at opretholde kroppens funktioner (vita betyder liv). Det gælder for eksempel vitaminer og mineraler, som kroppen ikke selv kan danne, og som i de fleste tilfælde skal tilføres gennem kosten. 

Æ

Æggehvidestoffer/Albumin
Proteinstof i blodet, som dannes i leveren. Stoffet fungerer som transportmolekyle for fx hormoner, fedtsyre og lægemidler. Albumin medvirker også til at opretholde det trykket i blodbanen.


Ætiologi

Læren om sygdommes årsager.


Ø


Ødem
For meget vand i kroppen, som kan give hævede fingre, ben og ankler og væske i bughulen. Ødem kan være tegn på sygdom eller en bivirkning til visse typer medicin. Lægen kan ordinere vanddrivende medicin, der øger udskillelsen af væske fra kroppen. 


Ødemtendens
Begyndende ødem.


Østrogen
Fællesbetegnelse for kvindelige kønshormoner, der bl.a. er ansvarlig for udviklingen af bryster hos kvinder. Under graviditet er kroppens indhold af østrogen forhøjet, så en ny ægløsning forhindres. Samme princip udnyttes i hormonel prævention (p-piller, p-plaster eller p-ring), hvor kunstigt østrogen hindrer muligheden for, at kvinden kan blive gravid.

Seneste artikler