Naturlægemidler mod depression – Virker det?


Virker perikon på depression?

De fleste naturlægemidlers virkning er ikke bevist med moderne metoder. Der er dog udført mange videnskabelige undersøgelser, der viser perikons virkning sammenlignet med forskellige slags antidepressiv medicin og placebo (kalktabletter uden virkning). De fleste undersøgelser har vist, at perikon stort set er på linje med andre mere almindelige midler mod depression. Det gælder dog kun midler til behandling af milde til moderate former for depression. 

Hvornår kan jeg bruge perikon?

I de tilfælde hvor din depression kun er let til moderat, og hvor anden behandling giver dig bivirkninger. Behandling af depression er dog altid en sag for lægen. Derfor bør du tale med din læge, inden du evt. begynder at tage perikon.

Hvornår kan jeg ikke bruge perikon?

Du skal have medicin og ikke perikon, hvis du har en alvorlig depression. En stor undersøgelse har netop vist, at perikon synes virkningsløst ved svære depressioner. Du må heller ikke bruge perikon, hvis du har en depression, som kræver, at du bliver indlagt. 

Hvis du får anden medicin, bør du altid tale med din læge, inden du køber perikon.

Læs mere om behandling af depression.

Hvad er fordelen ved perikon?

Perikon giver færre og mindre alvorlige bivirkninger sammenlignet med andre mere gængse midler. Perikon er også billigere. Alle undersøgelser viser desuden, at perikon er lige så godt som andre antidepressiva til behandling af let til moderat depression.

Hvilken slags perikon skal jeg købe?

Det er vigtigt, at det er et naturlægemiddel, du køber. Det vil sige, at der skal være et MT-nummer på pakken. 

Hvor stor en dosis perikon skal jeg tage?

Du skal altid følge den dosis, som står på pakken for at få en virkning. Der kan nemlig være forskellige mængder perikon i de enkelte naturlægemidler.

Seneste artikler