Medicin og børn – Børn er ikke små voksne


Når det drejer sig om at give kronisk syge børn den rette dosis medicin, er lægerne tit på usikker grund. Det skyldes simpelthen, at medicinen ikke er undersøgt på børn, og at både virkning og bivirkninger er ukendte. Utallige eksempler har vist, at børn ikke bare er små voksne og heller ikke skal behandles sådan. Lægen kan fx ikke bare bruge en mindre dosis astmamedicin til et barn, for måske er det ikke nok til at forebygge et anfald. Børn har desuden en længere fremtid foran sig, hvor de vil kunne få bivirkninger af medicinen. Derudover vokser børn stadig, fx udvikles knogler og hjerne, hvilket giver mulighed for andre bivirkninger end hos voksne. Det er derfor vigtigt at få en viden om, hvordan ny medicin til børn virker på børn.  


Børn i medicinforsøg

Ved rekrutteringen af børn til forsøg er det vigtigt, at både barnet og de voksne forstår, hvad forsøget drejer sig om, og at de er motiverede for at deltage. Det er meget forskelligt, hvad der vækker tøven hos voksne og børn. Børn siger oftere fra over for forsøg, hvor de skal tisse i en potte (urinopsamling), mens voksne er mere nervøse for bivirkninger, indlæggelser og den tid, det kan tage at skulle på hospitalet til undersøgelserne. Det er dog få, der siger nej. 

Mange børn er glade for at deltage i forsøg. Fra tilbagemeldinger fra forældre og børn ved professor Søren Pedersen fra Kolding Sygehus, at de fleste synes, at der er flere fordele end ulemper ved at deltage i forsøg. Blandt fordelene er:

  • øget kendskab til barnets sygdom
  • mindre hospitalsskræk
  • større selvtillid
  • mindre angst for medicin 
  • samvær med forældrene. 

Blandt ulemperne er den ekstra tid, det tager.

Argumenterne for og imod behandling af børn med medicin, og de dermed nødvendige undersøgelser, blev diskuteret på et stormøde for offentligheden i Lægemiddelstyrelsen 8. februar 2005. Blandt konferencens læger, forskere og forældre til syge børn var der enighed om, at vi er nødt til at få større viden om medicin til børn, før vi bruger den.

Seneste artikler