For højt stofskifte (Hypertyreose) – Viden og behandling


Hypertyreose, også kaldet tyreotoksikose eller ”overaktiv skjoldbruskkirtel”, er den lægelige betegnelse for højt stofskifte. Det er en tilstand med for højt niveau af hormonet tyroksin fra skjoldbruskkirtlen på halsen. Det medfører en række symptomer som rastløshed, svedtendens og knuder på halsen. Behandling er sædvanligvis effektiv.

Hvad er for højt stofskifte?

Tyroksin er et hormon, som produceres i skjoldbruskkirtlen (thyreoidea) på halsen. Det føres med blodet rundt i kroppen. Hormonet får kroppens funktioner (stofskifte, metabolisme) til at forløbe i korrekt tempo. Mange celler og væv i kroppen er afhængige af tyroksin for at kunne fungere korrekt.

For højt stofskifte optræder, når kirtlen producerer for meget tyroksin. Det får mange af kroppens funktioner til at foregå i for højt tempo. I kontrast til dette kalder man det for lavt stofskifte (hypotyreose), når kirtlen producerer for lidt tyroksin, og kroppens funktioner forløber i for lavt tempo.

Hvem får for højt stofskifte?

Omkring 2 blandt 100 kvinder og 2 blandt 1000 mænd får på et tidspunkt i livet for højt stofskifte.

Hvad er symptomerne ved for højt stofskifte?

 • Rastløshed, nervøsitet, irritabilitet, søvnforstyrrelser 
 • Rysten på hænderne (tremor) 
 • Vægttab trods normal appetit 
 • Hjertebanken 
 • Svedtendens og ubehag ved varme omgivelser 
 • Diaré eller hyppigere afføring end normalt 
 • Kortåndethed 
 • Hudproblemer med hårtab og kløe 
 • Uregelmæssig menstruation 
 • Øget tørst 
 • Træthed og muskelsvaghed 
 • Hævelse af skjoldbruskkirtlen (struma) kan forekomme 
 • Øjenproblemer kan opstå, hvis man har Basedow’s sygdom (se nedenfor)

De fleste personer med for højt stofskifte har ikke alle symptomerne, men en kombination af to eller flere er almindelig. Symptomerne udvikler sig langsomt over uger eller måneder. Alle symptomerne kan skyldes andre tilstande, så diagnosen kan i begyndelsen være vanskelig at stille. Symptomerne er i starten lette, men bliver mere udtalte, efterhånden som tyroksin-indholdet i blodet stiger.

Hvad er årsagen til for højt stofskifte?

Basedow’s sygdom (på engelsk: Graves disease) er den almindeligste årsag. Det kan optræde i alle aldersklasser, men er hyppigst hos kvinder mellem 20 og 40 år. Ofte optræder sygdommen i familier. 

Basedow’s sygdom er en autoimmun sygdom. Immunsystemet producerer normalt antistoffer mod bakterier, virus mm. Ved autoimmun sygdom producerer immunsystemet antistoffer mod dele af kroppen. Hvis man har Basedow’s sygdom, producerer immunsystemet antistoffer mod skjoldbruskkirtlen. Antistofferne stimulerer skjoldbruskkirtlen til at producere øgede mængder tyroksin. Det er ikke kendt, hvad det er, der får immunsystemet til at reagere på denne måde. 

Ved Basedow’s sygdom bliver skjoldbruskkirtlen forstørret. Der kommer en bule fortil på halsen. Øjnene kan også blive påvirkede, de kan synes at blive skubbet frem (exottalmus). Der kan være ubehag og tåreflod. Problemer med øjenmusklerne kan føre til dobbeltsyn. Man ved ikke, hvorfor øjenproblemerne opstår ved Basedow’s sygdom. Det kan skyldes, at antistofferne påvirker vævet omkring øjnene.

Der er flere andre, lidt sjældnere, årsager til for højt stofskifte.

Knuder i skjoldbruskkirtlen

Knuder i skjoldbruskkirtlen er et mindre almindeligt fænomen ved højt stofskifte. Man kender ikke årsagen. De er sædvanligvis godartede (dvs. ikke kræft), men indeholder abnormt kirtelvæv. Det abnorme skjoldbruskkirtelvæv i knuderne følger ikke det normale kontrolsystem, som sikrer, at den korrekte mængde hormon frigives til blodet. Hvis man har en knude i skjoldbruskkirtlen, kan det ske, at man får for højt niveau af tyroksin. 

 • Af og til dannes kun en enkelt knude. Det kaldes et ”toksisk solitært adenom”. Det har tendens til at optræde hos personer i alderen 30-50 år 
 • Skjoldbruskkirtlen kan blive knudret. Det optræder hyppigst hos ældre mennesker og kaldes ”toktisk multi-nodulær struma”

Hvad er behandlingen af for højt stofskifte?

Målet for behandlingen er at normalisere mængden af tyroksin i blodet. Andre problemer som stor struma eller øjenproblemer kan også kræve behandling. Faktorer som årsagen til for højt stofskifte, alder og størrelsen af struma spiller ind på valget af behandling, som kan omfatte medicin, radioaktivt iod og kirurgi.

Hvilken medicin findes til behandling af for højt stofskifte?

Der findes flere slags medicin til behandling af forhøjet stofskifte: thiamazol (Thiamazol og Thycapzol), carbamazol (Neo-Mercazole) og propylthiouracil (Propyltiouracil). Medicinen kan reducere mængden af tyroksin fra den overaktive skjoldbruskkirtel. Medicinen påvirker ikke det tyroksin, som allerede er i omløb, men det hæmmer yderligere produktion. Det kan derfor tage 4 til 8 uger, før niveauet af tyroksin er blevet normalt. 

Den dosis medicin, der er behov for, varierer fra person til person. Man skal almindeligvis tage medicin i 1-2 år. Herefter vil tilstanden i ca. halvdelen af tilfældene være normaliseret, og behandlingen kan stoppes. Hvis tilstanden blusser op igen i fremtiden, kan der være behov for en ny behandling. I ca. halvdelen af tilfældene er der behov for længere varende behandling for at kontrollere symptomerne. 

I meget sjældne tilfælde kan behandlingen påvirke de hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner. Hvis man får halsbetændelse eller anden infektion, mens man tager medicin for for højt stofskifte, må man stoppe behandlingen og søge læge for at få taget en blodprøve.

Radioaktivt jod

Denne behandling består i, at man indtager radioaktivt jod. Det radioaktive jod koncentreres i skjoldbruskkirtlen, hvor det destruerer kirtelvævet og dermed reducerer den mængde tyroksin, som produceres. Den radioaktive dosis på resten af kroppen er meget lille og ikke farlig. 

Når man er blevet behandlet med radioaktivt jod, skal man være opmærksom på, at man ikke mærker nogen virkning i løbet af den første måned. Den optimale effekt af behandlingen mærkes først efter 6-12 måneder.

Kirurgisk behandling

Man kan fjerne en del af skjoldbruskkirtlen. Det gøres ved store strumaer, som giver problemer på halsen. Hvis der fjernes for meget kirtelvæv, kan man give tyroksintabletter for at holde niveauet normalt. Det er sædvanligvis en sikker operation, men der kan være en lille risiko for bivirkninger. 

Behandling af øjenproblemer

Der kan være behov for at konsultere en øjenlæge, hvis der kommer øjenproblemer ved Basedow’s sygdom. I ca. halvdelen af tilfælde med Basedow’s sygdom kommer der lette øjensymptomer. Behandling med kunstige tårer, solbriller og øjenbeskyttere, når man sover, kan komme på tale. Hos omkring 1 blandt 20 personer med Basedow’s sygdom kan der komme mere alvorlige forandringer. Behandling er da mere kompliceret og kan bestå i kirurgiske indgreb, strålebehandling og kortisontabletter. 

Betablokkere

Nogle patienter tager betablokkere (f.eks. atenolol) i en uges tid, medens niveauet af tyroksin gradvist reduceres på behandling. Betablokkere kan blokere nogle af effekterne af det høje tyroksin niveau. Specielt kan det reducere symptomerne rysten, hjertebanken, sveden og nervøsitet.

Hvilke bivirkninger kan behandlingen af for højt stofskifte have?

Det kan være svært at beregne den korrekte dosis medicin ved for højt stofskifte eller den korrekte dosis radioaktivt jod. For kraftig behandling kan medføre for lavt niveau af tyroksin, og for let behandling kan betyde, at niveauet af tyroksin fortsat er for højt. Der er behov for regelmæssige blodprøver for at kontrollere behandlingen. Man kan i perioder give både en høj dosis medicin mod for højt stofskifte eller en høj dosis radioaktivt jod og samtidig give tyroksintabletter. 

Der ses de samme bivirkninger for de 3 slags medicin propylthiouracil, thiamazol og carbamazol.

Almindeligt forekomne bivirkninger er:

 • Feber
 • Udslæt
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Kløe
 • Ledsmerter
 • Mave-tarm problemer

Sjældne bivirkninger kan være mangel på hvide blodlegemer i blodet, ophobning af galde i galdegangene, unormalt lavt koncentration af sukker i blodet, betændelse i væggene i blodkarrene og hårtab. 

Hvis du i løbet af behandlingen oplever høj feber, udslet og kraftige halssmerter, bør du straks kontakte en læge. 

Bivirkningerne hænger sammen med den mængde af medicin, der gives. Der ses flere bivirkninger i doser over 30 mg om dagen. 

Ved behandling med radioaktivt jod kan følgende bivirkninger opstå:

 • Nedsat funktion af skjoldbruskirtlen (lavt stofskifte)
 • Forværring af udstående øjne ved behandling af Basedow’s sygdom.
 • Betændelse i skjoldbruskirtlen 

Der kan opstå vægtøgning efter behandling med radioaktivt jod. Dette skyldes primært, at man har tabt en del kilo under sygdommen. Efter at stofskiftet er blevet normalt igen, er det almindeligt, at man tager de kilo på, man har tabt og måske nogle ekstra. 

Opfølgning

Regelmæssige undersøgelser anbefales, når behandlingen er afsluttet. Blodprøve en gang om året anbefales. Det skyldes, at nogle personer senere igen kan udvikle for højt stofskifte. Andre, som er behandlet med held, kan senere udvikle for højt stofskifte med for lavt niveau af tyroksin. Hvis det sker, er det let at behandle med tyroksin tabletter. 

Alt i alt

 • For højt stofskifte, hypertyreose, kan skyldes flere tilstande. Basedow’s sygdom er den almindeligste årsag. 
 • En række symptomer udvikles gradvist 
 • Behandling omfatter medicin, radioaktivt jod eller kirurgisk behandling 
 • Betablokkere kan lette symptomerne, som udløses af højt niveau af tyroksin 
 • Langtidsopfølgning anbefales selv efter succesfuld behandling

Seneste artikler