Depressionsmedicin under graviditet – Spørg lægen om fordele og ulemper


Behandling med antidepressiv medicin under graviditet er en balancegang, hvor fordele ved behandlingen af moderen skal opvejes mod evt. ulemper ved medicinen. Risikoen for alvorlige bivirkninger er fortsat meget lille, og man bør ikke stoppe en behandling uden at tale med sin læge eller psykiater. SSRI med citalopram eller sertralin samt ældre typer medicin kaldet tricykliske antidepressiva (TCA) – synes idag at være forbundet med den mindste risiko for alvorlig påvirkning af det ufødte barn. 

Skal depression hos gravide behandles?

Depression er en alvorlig sygdom, som ca. 5-10 ud af 100 gravide menes at få. En ubehandlet depression eller angsttilstand kan – afhængigt af sværhedsgraden – give et øget stressniveau med øget risiko for lav fødselsvægt hos barnet, alkoholmisbrug, selvmord osv. Derfor er det vigtigt at tage en depression hos gravide alvorligt. Ifølge Lægemiddelstyrelsen har kvinder i 2,4 % af alle graviditeter fået nyere antidepressiv medicin af typen SSRI (serotonin-genoptagelses-hæmmere). 

Behandling uden medicin, dvs. forskellige former for psykoterapi og støtte, er vigtigt, og vil i mange tilfælde kunne stå alene i en behandling af depression under graviditet. Men i nogle tilfælde er der også brug for medicin.

Hvad er faktum om medicin mod depression hos gravide?

Gravide er ikke en gruppe, der normalt bliver undersøgt, når producenterne udvikler ny medicin. Det skyldes, at man ikke vil udsætte et foster for ukendte bivirkninger af ny medicin. Men det betyder samtidig, at virkningen af ny medicin på gravide ikke kendes fra studier med mennesker.

Der vil derfor altid være en risiko for påvirkning af barnet, når gravide får medicin. Denne risiko skal opvejes mod, hvor vigtigt det er, at kvinden bliver behandlet.

Den risiko, der er ved at bruge antidepressiv medicin under graviditet er dog meget lille. Og resultaterne er til en vis grad behæftet med usikkerhed. Undersøgelserne er nemlig lavet ved at man spørger mødre til børn med misdannelser om deres medicinforbrug under graviditeten. Man har konstateret en let øget risiko for misdannelser hos barnet hos de kvinder der havde fået bestemte typer antidepressiv medicin, bl.a. medicin af typen serotonin-reuptake hæmmere (SSRI).

Herudover er både SSRI og de ældre tricykliske antidepressiva (TCA) er behæftet med større risiko for mindre alvorlige bivirkninger efer fødslen, som søvnbesvær, besvær med at die og grådlabilitet. Formodentligt som en konsekvens af abstinens symptomer hos det ufødte barn.

Hvad er den bedste behandling af depression hos gravide?

Det er en specialistopgave at behandle en gravid kvinde for depression. Kvinden bør selv være med til at tage beslutningen om behandling, da hver behandling er individuel, og fordele og ulemper skal holdes op mod hinanden. 
 
Hvis der er brug for medicin af typen SSRI mener man, at medicin med de virksomme stoffer citalopram og sertralin er de typer SSRI, hvor der er mindst risiko for alvorlige bivirkninger hos barnet. 
  
En ældre type af medicin mod depression, TCA, også kan være en mulighed, da denne type har været på markedet i længere tid uden at man har set alvorlige bivirkninger hos fostret. TCA giver dog større risici for ubehagelige bivirkninger hos moderen. Nortriptylin menes at være det mindst risikable valg af TCA i den forbindelse.

Under amning er medicin med SSRI’et sertralin og TCA’et nortriptylin de bedste bud.

Hvilken medicin kan være risikabel under graviditet?

Medicin med det virksomme paroxetin (Seroxat, Paroxetin) har vist en let øget risiko for medfødte misdannelser, herunder hjertemisdannelser, i 1-3 måned (1. trimester). Den eventuelle risiko svarer ca. til, at risikoen for at føde et barn med misdannelser er øget med ca. 1 % i forhold til, hvis moderen ikke har fået et SSRI. Det betyder én graviditet mere ud af 100 graviditeter end normalt. 

Selv om tallene er usikre, bør kvinder derfor så vidt muligt undgå medicin med stoffet paroxetin under graviditet. Der er højst sandsynligt ikke sket skade, hvis en kvinde alligevel har brugt paroxetin under sin graviditet. Alligevel kan det være en god idé at tale med lægen. 

Stoffet fluoxetin (Fontex, Fondur, Fluoxetin, Flutin mfl.) har på det seneste vist en lignende øget risiko for hjerte-kar misdannelser som paroxetin. Lægemiddelstyrelsen har siden 2004 fået indberetninger om 2 dødsfald af nyfødte af mødre, der har taget fluoxetin. Dette ud af i alt 20 indberetninger om bivirkninger ved nyfødte børn hos kvinder, der har brugt antidepressiv medicin under graviditet. Derfor anbefaler vi fortsat, at fluoxetin ikke er førstevalg under graviditet, men at man primært vælger et andet SSRI.


Man bør desuden være særligt tilbageholdende med at bruge de nyeste antidepressiva, hvis sikkerhed under graviditet er mindre kendt. Det gælder blandt andet medicin med escitalopram (Cipralex, Seroplex, Entact, Esertia), venlafaxin (Efexor, Vandral, Venlafaxin), duloxetin (Cymbalta, Xeristar, Yentreve) og mirtazapin (Arintapin, Mirtazapin, Combar, Remeron). 

Nyere studier har desuden vist, at nyfødte børn har en forøget risiko for at få et alvorligt fald i blodets indhold af ilt lige efter fødslen (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn, PPHN), hvis deres mødre har fået en medicin med SSRI i graviditeten. Faldet i iltindhold skyldes, at et højt blodtryk i lungerne hindrer den normale åbning af barnets lungeblodkar. Normalt kan ca. 2 ud af 1000 graviditeter resultere i denne lidelse, mens det ved brug af et SSRI er øget til 5 ud af 1000. Risikoen synes ikke at være øget ved brug af anden antidepressiv medicin (tricykliske antidepressiva, TCA). 

Hvad kan man selv gøre?

Så snart du er klar over, at du er gravid, eller du gerne vil være det, og du er i behandling for depression, bør du tale med lægen om at få den rigtige behandling. Du bør ikke stoppe med at tage antidepressiv medicin på egen hånd, da der kan opstå bivirkninger ved for hurtig afbrydelse af behandlingen. 

Hvis du er i medicinsk behandling for depression kan det være en god idé at benytte sygehusets tilbud om en scanning i uge 21. På det tidspunkt vil man kunne se, om fostret er sundt udviklet.

Hvis du har brugt medicin af typen SSRI (citalopram, sertralin, fluoxetin, paroxetin mfl.) eller SNRI (fx venlafaxin, duloxetin) under graviditet er det en god idé at fortælle det til din jordemor og personalet, der hvor du skal føde. Dette for at forebygge komplikationer som et fald i blodets iltindhold (PPHN), hvor barnet kan få en hurtigere vejrtrækning og blåfarvning af huden indenfor de første 24 timer. 

Seneste artikler