Depression – Hvad er det og hvordan stilles diagnosen?


Hvad er en depression?

Depression er en sygdom i hjernen. Den skyldes, at der opstår en ubalance i flere af hjernens signalstoffer. Forskellige årsager som fx stress, psykologiske belastninger, andre sygdomme eller misbrug kan udløse en depression.

Hvor stor er risikoen for, at jeg får en depression?

Depression er en almindelig sygdom. Ca. 15 % af alle mennesker får en depression i løbet af deres liv. Kvinder bliver ramt dobbelt så hyppigt som mænd, og også børn kan blive deprimerede. Det er en specialistopgave at stille diagnosen og behandle børn.

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Det sker på baggrund af Verdenssundhedsorganisationen WHOs internationale diagnosesystem. Det kan du se i skemaet nedenfor. Systemet gør det muligt for lægen at skelne mellem let, moderat og svær depression.

Diagnosesystemet bygger på en række symptomer, som kan være forskellige fra person til person. Alle mennesker kan have nogle af symptomerne i en let grad. Men for at der kan være tale om en egentlig depression, skal symptomerne have været konstant eller næsten konstant til stede gennem mindst 14 dage. Den tilstand du befinder dig i skal også være væsentlig forskellig fra det, som er normalt for dig.

Hvordan ser WHO´s diagnosesystem ud?

A: Depressive kernesymptomer

  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget træthed.

B:  Depressive følgesymptomer

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Tænke- eller koncentrationsbesvær
  • Agitation (urolig) eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetit- og vægtændring.

Let depression: Du har mindst 2 symptomer fra A + mindst 2 fra B.

Moderat depression: Du har mindst 2 symptomer fra A + mindst 4 fra B.

Svær depression: Du har alle 3 symptomer fra A + mindst 5 fra B.


Lægen vurderer, om de symptomer, som står overfor, er tilstede. Derudover får du også foretaget en helbredsundersøgelse og får taget nogle blodprøver. 

Hvad er ikke depression?

Det er naturlig del af livet at være trist og nedtrykt i perioder. Nedtrykthed, nedsat lyst eller interesse, nedsat energi eller øget træthed kan dog også i nogle tilfælde skyldes for lavt stofskifte og ikke sygdommen depression. Lægen kan stille diagnosen “for lavt stofskifte” ved hjælp af en enkelt blodprøve. For lavt stofskifte behandles med medicin med stoffet levothyroxin (Eltroxin).

Seneste artikler