Delir – Årsag til psykotiske symptomer og behandling af delir


Hvad er delir?

Pludseligt opståede psykotiske symptomer som hallucinationer eller vrangforestillinger hos ældre kan skyldes såkaldt delir. På lægefagsprog kaldes det også “akut organisk psykosyndrom”. Delir er tidligere kendt som konfusion, uklarhed eller forvirring.  Delir er en forbigående lidelse.

De mest typiske symptomer ved delir er en forstyrret døgnrytme, svækkelse af bevidstheden, forvirring, uro, ligegyldighed (apati), misopfattelser, synshallucinationer, irritablitet og angst. 

Delir kan forveksles med adfærdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens.

Hvad er årsagerne til delir?

Delir er hjernens reaktion på overbelastning som følge af sygdom, abstinenser eller medicinoverforbrug. Alle kan få delir, men ældre og demente er særligt udsatte. 

Tilstanden er farlig og kræver, at årsagen findes, og at der iværksættes relevant behandling afhængig af årsagen. Personen bliver ofte “sig selv” igen efter et delir. 

Her er nogle almindelige årsager til delir hos ældre:

  • Bivirkninger ved medicin
  • Abstinenser (alkohol)
  • Blærebetændelse 
  • Blodmangel 
  • Væskemangel 
  • Forstyrrelser i saltbalancen 
  • Forværring af rygerlunger
  • Hjerterytme forstyrrelser eller hjertesvigt
  • For lavt blodtryk.

Hvordan behandles delir?

Undersøgelser har vist, at det ofte er delir, og ikke deciderede psykiatriske symptomer, som er medvirkende til, at et ældre menneske kommer i behandling med antipsykotika. Dette gælder især, hvis patienten samtidig lider af demens. 

Behandlingen er dog ikke den samme. Derfor er det meget vigtigt at skelne mellem de to situationer. Ikke mindst fordi delir har et kortere forløb end “rigtige” psykiatriske symptomer, så medicinen bør gives i et kortere tidsrum. 

Den bedste behandling af delir starter med. at man finder årsagen til symptomerne. Derefter er det muligt – i samråd med lægen – at løse situationen. Herudover skal personen have optimal pleje med væske, ro, lys, tolerance, menneskeligt nærvær og fast vagt.

Hvilken medicin virker ved delir?

Medicin med risperidon (fx Risperdal) i doser på 0,75 til 1,75 mg i døgnet gennem få uger er det bedste bud på behandling af delir hos ældre. Det vil sige antipsykotika i meget beskeden dosis i kort tid. Medicin med haloperidol (fx Serenase, Aloperidin) i doser på 1 til 3 mg i døgnet kan være et alternativ til risperidon, da det har nogle anderledes bivirkninger. 

Benzodiazepiner bør kun i ganske særlige tilfælde bruges ved delir hos svage ældre. Årsagen er bivirkninger som fx sløvhed og øget faldtendens.

Seneste artikler