Akut hjertetilfælde – Årsager og behandling – Alt du skal vide


Et pludseligt opstået hjertetilfælde kaldes også for akut koronar syndrom (AKS). AKS rammer ca. 22.000 danskere om året, hvoraf en del dør. Artiklen handler om, hvad det skyldes, og om den medicin personer med akut hjertetilfælde skal bruge efter hospitalsopholdet.

Hvad skyldes et akut hjertetilfælde?

Et akut hjertetilfælde kan skyldes flere ting:

  • En blodprop i hjertet (akut myokardie-infarkt)
  • Hjertekrampe, der opstår i hvile eller ved forværring af en hjertesygdom (ustabil angina pectoris).

Blodprop i hjertet er langt den hyppigste årsag til et akut hjertetilfælde. Ca. 2 ud af 3 får denne diagnose. Mange faktorer kan give en større risiko for at få hjertetilfælde:

  • Manglende motion
  • Tobaksrygning
  • Højt kolesterol
  • Sukkersyge (type 1 og 2)
  • Forhøjet blodtryk
  • Overvægt 
  • Stress. 

Det er også en risikofaktor i sig selv at være mand. Desuden kan sygdommen opstå på grund af arvelige faktorer.

Hvorfor er det vigtigt at få behandling med det samme?

Det er vigtigt at få hurtig behandling, fordi hjertet er det organ, der forsyner hele vores krop med blod og hermed ilt til cellerne. Når hjertet ikke fungerer, går det galt.

Mange overlever derfor ikke et akut hjertetilfælde. I dag er der dog mange flere, som overlever end for et par år siden. Det skyldes, at patienterne hurtigere kan få den rigtige behandling – ofte allerede i ambulancen.

Hvordan er behandlingen, når jeg kommer hjem fra sygehuset?

Du skal følge en behandling med medicin, når du kommer hjem fra sygehuset efter et akut hjertetilfælde. De fleste vil komme i livslang behandling med meget forskelligt medicin.

Medicinen skal forebygge at de dør af hjertetilfældet, samt at de ikke får endnu et hjertetilfælde. Den medicin, det kan blive aktuelt at bruge, er blodfortyndende, blodtryksnedsættende, vanddrivende (diuretika) og kolesterolnedsættende:

Blodfortyndende medicin

Du bør få blodfortyndende medicin med acetylsalicylsyre ved alle former for hjerte-kar-sygdom, hvor der er iltmangel. Det gælder også efter et akut hjertetilfælde. Dosis er 75 mg dagligt (Hjertemagnyl, Hjerdyl eller lignende). 

Du kan få syrehæmmende medicin samtidigt, hvis medicin med acetylsalicylsyre giver problemer med mavesyre. Nogle vil skulle bruge en nyere og noget dyrere medicin med stoffet clopidogrel (Plavix) i 12 måneder efter blodproppen. Andre former for blodfortyndende medicin (warfarin) kan også komme på tale afhængigt af, hvilke symptomer, du har.

Blodtryksnedsættende medicin

Visse blodtryksnedsættende medicin fra gruppen betablokkere (se ordforklaring) kan formodentlig mindske risikoen for, at en person senere dør af sin sygdom, efter en blodprop. Blodtryksnedsættende medicin af typen ACE-hæmmer vil desuden kunne mindske risikoen for at dø af sygdommen, hvis personen samtidig lider af hjertesvigt (hjerteinsufficiens). 

Personer med en særlig form for hjertesvigt vil sandsynligvis også skulle bruge medicin med såkaldte “aldosteron-receptor-antagonister”. Det er en form for blodtryksnedsættende medicin, der i større doser også virker vanddrivende. Gruppen hedder derfor også “kaliumbesparende diuretika”.

Afhængigt af sygdommens sværhed bruges her enten 25 mg spironolakton (Hexalacton, Spirix, Spiron) eller 25-50 mg epleneron (Inspra). Personer bør ikke fortsætte behandlingen længere end ca. halvandet år, hvis de får epleneron. Herefter bør de bruge medicin med spironolakton. 

Kolesterolnedsættende medicin (statiner)

Endelig vil det efter et akut hjertetilfælde være normalt at få medicin af typen statiner. De nedsætter kolesterolindholdet i blodet. Det er normalt at starte med en daglig dosis på 40 mg simvastatin (Simvastatin, Zocolip, Zocor og lignende), uafhængigt af hvad kolesteroltallet er. Lægen vil forsøge med 80 mg om dagen, hvis 40 mg ikke er nok.

Hvordan sikrer jeg, at jefg bruger medicinen korrekt?

Alt i alt er det lidt af en cocktail af medicin, som du risikerer at skulle have efter et akut hjertetilfælde. 

Vær opmærksom på, hvad lægen og apoteket siger om, hvor længe hver slags medicin skal bruges. Vær i øvrigt opmærksom på at der er større risiko for bivirkninger, når du bruger mange forskellige slags medicin.

Seneste artikler